تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


_
:: نامه ی یک خانواده ی پناهجو به دبیر فدراسیون پناهندگان
۱۵ آذر, ۱۳۹۰ -
http://anjomanzananedarband.wordpress.com/2011/12/03/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3/
:: گزارش نوشتاری و تصویری از برگزاری چند حرکت اعتراضی مهم در دفاع از حقوق پناهندگان سوئد
390836_2741353058629_1401517138_2874116_1492534130_n_320_x_240 ۱۴ آذر, ۱۳۹۰ -
روز 3 دسامبر 2011 در چند شهر مختلف سوئد یک رشته  اعتراضات  در دفاع از حقوق پناهندگان، علیه دیپورت و اخراج آنها به کشورهای ناامنی نظیر جمهوری اسلانی و همچنین در اعتراض به راسیسم و خارجی ستیزی برگزار شد. ...
:: Var med på demonstrationen lördagen den 3 december 2011 i Stockholm för försvaret av flyktingars rättigheter och mot rasism!
۱۲ آذر, ۱۳۹۰ -
  Vi får inte tillåta att den svenska asylpolitiken offras p.g.a. rasism och högerpartiernas politiska värderingar. Oavsett människans ursprungliga existens i världen, har man samma mänskliga rättigheter. De flesta som uttrycker det svenska folkets humanitära attityd har inte bara varit ...
:: در تظاهرات روزشنبه در دفاع از حقوق پناهندگی و راسیسم در استکهلم شرکت کنید.
۱۲ آذر, ۱۳۹۰ -
نباید اجازه بدهیم سیاست پناهنده پذیری سوئد قربانی سیاست های احزاب دسته راستی و نژادپرست این کشور شود. انسانها مستقل از اینکه در کجای جهان به دنیا آمده باشند دارای حقوق و ارزشهای برابر هستند، مردم انساندوست  سوئد سالهاست اثبات ...
1 2
قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2018 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ