تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


_
:: تظاهرات نازیست ها روز شنبه ۳۰ سپتامبر ساعت ۱۱ در گوتنبرگ
7604b25c-3d19-44d0-bbcb-54279f8ae400 ۶ مهر, ۱۳۹۶ -
به گزارش پلیس گوتنبرگ سازمان نازیستی جنبش مقاومت شمال از کشورهای شمال اروپا نیرو جمع کرده و قرار است روز شنبه 30 سپتامبر در خیابان های مرکزی شهر گوتنبرگ  دست به راه پیمایی بزنند. پلیس گفته است: برای جلوگیری از ...
:: همبستگی: پاسخ به سوالات مربوط به حق پناهندگی، گفتگو با دبیر فدراسیون عبدالله اسدی -۱۶ مارس۲۰۱۷
5555555 ۲ مهر, ۱۳۹۶ -
https://youtu.be/A-Tk-VmALrM
:: همبستگی: گفتگوی فرشته نظام آبادی با عبالله اسدی در مورد مسائل پناهندگی- ۲ مارس ۲۰۱۷
444444 ۲ مهر, ۱۳۹۶ -
https://youtu.be/meuWGD16s3E
:: همبستگی: سیاست ترامپ در مورد مهاجرت اتباع هفت کشور، گفتگو با عبدالله اسدی-۱۶ فوریه ۲۰۱۷
3333333333 ۲ مهر, ۱۳۹۶ -
https://youtu.be/rTCVhS9kIe8
:: همبستگی: پاسخ به سوالات مربوط به حق پناهندگی ،گفتگو با دبیر فدراسیون عبدالله اسدی-۸ فوریه۲۰۱۷
222222 ۲ مهر, ۱۳۹۶ -
https://youtu.be/jNpjCRewmsQ
:: همبست‍گی: پاسخ به سوالات پیرامون قوانین و شرایط پناهندگی با عبدالله اسدی-۳ فوریه ۲۰۱۷
11111 ۲ مهر, ۱۳۹۶ -
https://youtu.be/mlNdOXqx8X4
:: همبستگی: نگرانی اتحادیه اروپا ازموج جدید ورود پناهندگی به اروپا،با عبدالله اسدی-۱۹ ژانویه ۲۰۱۷
Namnlös ۲ مهر, ۱۳۹۶ -
https://youtu.be/BFHKMA5FhVI
:: مسعود صالحی _ ژن خوب، ژن بد
Capture ۲ مهر, ۱۳۹۶ -
  ژن خوب، ژن بد مدتی است که در دنیای مجازی پست‌هایی دست‌به‌دست می‌شود به اسم ژن خوب یا مرغوب. البته خیلی از این پست‌ها به‌صورت تمسخرآمیزی هستند که حالت جواب دارند، ولی چیزی که هست وجود این صحبت‌ها و بحث‌ها است ...
قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ