تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


_
:: اطلاعیه فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی – واحد آلمان در باره اعلام دفاتر و نمایندگی های فدراسیون در آلمان
۱۹ فروردین, ۱۳۹۵ -
جهت اطلاع پناهجویان در آلمان به اطلاع میرسانیم که فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در آلمان برای دسترسی بیشتر پناهجویان جهت گرفتن مشاوره و راهنمایی و پیوستن به این سازمان در چند شهر و منطقه آلمان نمایندگانی را معرفی میکند: اسامی و شماره ...
:: اطلاعیه آغاز به کار؛ فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی – نروژ
۱۸ فروردین, ۱۳۹۵ -
ظرف اعتراض و سازمانیابی پناهجویان و فعالین برای کسب حقوق پناهندگی! بدین وسیله به اطلاع عموم پناهجویان و فعالین سیاسی در کشور نروژ میرسانیم که دور جدیدی از فعالیتهای فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در نروژ آغاز بکار خواهد کرد. نقض گسترده حقوق ...
:: اعتراض گسترده در سوئد به سیاستهای سختگیرانه پناهنده پذیری
Kandisar ۱۸ فروردین, ۱۳۹۵ -
۴۷ تن از هنرمندان سرشناس سوئد اخیرا با انتشار بیانیه ای اعتراض شدید خود را نسبت به سیاستهای سختگیرانه دولت در زمینه پناهندگی ابراز داشتند. این بیانیه در حالی منتشر می شود که همزمان با نزدیک شدن موعد تصویب قوانین ...
قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ