تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


_
:: جاده های پنهان ۳: سفر به استرالیا، سراب دریایی
Skärmdump 2014-10-14 00.37.31 ۹ مهر, ۱۳۹۳ -
https://soundcloud.com/radio-farda/hiddenroads3
:: جاده های پنهان ۲
Skärmdump 2014-10-14 00.24.47 ۹ مهر, ۱۳۹۳ -
https://soundcloud.com/radio-farda/hiddenroads2
1 3 4 5
قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ