تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


_
:: مسعود صالحی : آزادی واقعی حق همه ماست
Capture ۲۳ تیر, ۱۳۹۳ -
جمهوری اسالمی، این حکومت کثیف  اسلامی - فاشیستی بیشتر از ١١ سال است که منثنل زالو به جان مردم ایران افتاده و به هر بهانه ای و یا حتی بدون هیچ بهانه ای غرور، حیثینت، و انسانیت و شرافت آدم ها را لگدمال کرده و مردم ...
:: نامهای از ایران به عبدالله اسدی مریم از تهران
6a0133f3fc5805970b0176168192dc970c ۲۳ تیر, ۱۳۹۳ -
این نامه از دو بخش تشکیلشده است. بخش اول تصویری از زندگی زنان در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسالمی است که خیلی ساده و کوتاه شرایط واقعی میلیونها زن در ایران را توضیح میدهد و در بخش دوم از وضعیت پناهندگی پرسیده است. ازاینرو ...
:: کمپین برای آزادی کارگران سیاسی
MIriXZzzsjdPrbe-556x313-noPad ۲۱ تیر, ۱۳۹۳ -
٢۱ تیر، ١٢ ژوئیه روز حمایت جهانی از رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده، خطر مرگ رضا شهابی را تهدید میکند وضعیت جسمانی رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد و از رهبران شناخته شده کارگری نگران کننده است. او ...
:: روز حمایت جهانی‌ از رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده
political-prisoners ۱۹ تیر, ۱۳۹۳ -
روز حمایت جهانی‌ از رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده، ۲ رهبر کارگری در بند وضعیت جسمانی رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد و از رهبران شناخته شده کارگری نگران کننده است. او از یازده خرداد تا کنون در ...
1 2
قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ