تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


_
:: حمید برسام: برخورد رژیم دین سالار ایران با اقلیتهای مذهبی فعال
hamid barsam 206 x 270 ۲۳ آبان, ۱۳۹۱ -
سرزمین ایران اگر چه دارای اقلیتهای مختلف قومی و مذهبی است اما با استقرار نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی در قالب یک رژیم دین سالار اسلامی، زمینه ای برای افزایش رفتارهای تبعیض آمیز و توجیه نا پذیر ...
:: فدراسیون گوتنبرگ: در اعتراض ضدراسیستی شب کریستال وسیعا شرکت کنید!
kristallnatten2 ۱۶ آبان, ۱۳۹۱ -
  "شب شیشه های شکسته" که در فاصله ۹ تا ۱۰ نوامبر ۱۹۳۸ روی داد، نامی است که بر نخستین هجوم گسترده نازیها به یهودیان آلمان نهاده شده است.   در شب بین نهم و دهم نوامبر ۱۹۳۸ مغازه ...
:: اطلاعیه شماره۳: فراخوان به تظاهرات فرانکفورت شنبه سوم نوامبردردفاع حق پناهندگی به خیابان می آییم.هیچ انسانی غیرقانونی نیست.حق اقامت همه جا!
۱۲ آبان, ۱۳۹۱ -
در ادامه تحصن پناهجویان در فرانکفورت و در حمایت از مبارزات جاری پناهجویان در برلین و جاهای دیگر،همبستگی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی- واحد آلمان به همراه سازمانها وگروههای مدافع حقوق پناهندگی، روز شنبه ۳ نوامبر فراخوان تظاهرات در فرانکفورت را ...
:: اطلاعیه شماره ۲: تحصن پناهجویان ایرانی در فرانکفورت وارد دومین هفته خود شد.یک پناهجو متحصن قبولی گرفت!
۱۲ آبان, ۱۳۹۱ -
در اطلاعیه شماره ۱ به اطلاع عموم رساندیم که  دراعتراض به وضعیت غیرانسانی شرایط پناهندگی، برای لغو دیپورت، بلاتکلیفی و....پناهجویان استان هسن در شهرفرانکفورت از روز شنبه  ۲۰ اکتبردست به تحصن خواهند زد.این تحصن روز شنبه ۲۰ اکتبر با سخنرانی ...
قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ