تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


_
:: اطلاعیه: در کنفرانس فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی شرکت نمایید!
۲۹ مهر, ۱۳۹۱ -
فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی واحداستکهلم، کنفرانس سالیانه خود را برگزار میکند. در این کنفرانس ابتدا گزارشی از کارکرد فدراسیون در دوره گذشته و تأثیرات این فعالیتها بر روند وضعیت پناهندگان  ارائه میشود.   بخش دوم کنفرانس به ارائه پلاتفرم و ...
1 2
قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ