تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


_
:: اخراج پناهندگان افغانستانی از پاکستان!
۲۵ مرداد, ۱۳۹۱ -
خطر اخراج، حدود ۳ میلیون افغانستانی مقیم  پاکستان را تهدید میکند. چنانچه کشور جنگ زده افغانستان ناچارازپذیرش این آوارگان باشد، دشواریهای فراوانی را متحمل خواهد شد.   حبیب الاّه خان وزیر نواحی مرزی دولت افغانستان میگوید؛ آخرین مهلت قرارداد اقامت ...
:: اعتراض پناهجویان در آلمان در حال گسترش است
۲۵ مرداد, ۱۳۹۱ -
Hambastegi- Internationale Föderation Iranischer Flüchtlinge Verband Deutschland e.V. (IFIR)   اعتراض پناهجویان در آلمان در حال گسترش است  روز شنبه ۴ اوت به فراخوان فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی و پناهجویان مقیم استان رایلندفالز در غرب آلمان یک تجمع اعتراضی در ...
1 2
قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2018 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ