تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


_
:: رادیو همبستگی ۱۶/۱۰/۲۰۱۶
۲۶ مهر, ۱۳۹۵ -
https://www.youtube.com/watch?v=7_2ASwxnnyU
:: رادیو همبستگی ۲/۱۰/۲۰۱۶
۲۶ مهر, ۱۳۹۵ -
https://www.youtube.com/watch?v=jrLPbJ8DHWI
:: جاده های پنهان ۴: سفر به استرالیا – جزیره دوزخیها
Skärmdump 2014-10-14 00.41.46 ۲۱ مهر, ۱۳۹۳ -
قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2018 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ