تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


_
:: گفتگوی الیا تابش با عبدالله اسدی در نگاه روز درباره اعتراض پناهجویان ایرانی در یونان
Asadi2 (319 x 194) ۱ اردیبهشت, ۱۳۹۳ -
https://www.youtube.com/watch?v=kgaoHB2tamE
:: تحصن پناهجویان در گوتنبرگ
Tahasonifr ۱ اردیبهشت, ۱۳۹۳ -
https://www.youtube.com/watch?v=ZeU74jGiQ1I
:: سیما بهاری با عبدالله اسدی دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی ۲۰۱۳ -ژوئیه ۲۸
Asadi3 ۱ اردیبهشت, ۱۳۹۳ -
https://www.youtube.com/watch?v=gh-T4ICTFzw
1 6 7 8
قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ