تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


_
:: گفت و گوی سهیلا ابولحسنی با عبدالله اسدی، دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی – ۸ آپریل
8april ۲۸ دی, ۱۳۹۳ -
http://youtu.be/37KEn0MuITw?list=PL9jY4j6MHVzsLu0MFd3fwuPP_mFC7l5Gi
:: گفت و گوی سهیلا ابولحسنی با عبدالله اسدی، دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی -۱۸ آوریل ۲۰۱۴
18april ۲۸ دی, ۱۳۹۳ -
http://youtu.be/taSm3VhwvRQ?list=PL9jY4j6MHVzsLu0MFd3fwuPP_mFC7l5Gi
:: گفتگوی سهیلا ابوالحسنی با عبدالله اسدی دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی – ۳۰ آپریل۴ ۲۰۱
30april ۲۷ دی, ۱۳۹۳ -
http://youtu.be/7FMCqxH5_OQ?list=PL9jY4j6MHVzsLu0MFd3fwuPP_mFC7l5Gi
:: خبرهای پناهندگی و پاسخ به سوالات با مصاحبه با عبدالله اسدی – ۸ مه ۲۰۱۴
Skärmklipp 2015-01-17 00.12.30 ۲۶ دی, ۱۳۹۳ -
http://youtu.be/NDcKDPvzhaw?list=PL9jY4j6MHVzsLu0MFd3fwuPP_mFC7l5Gi
:: گفتگوی سهیلا ابولحسنی با عبدالله اسدی دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی – ۲۲ مه ۲۰۱۴
22maj ۲۶ دی, ۱۳۹۳ -
http://youtu.be/DqyJwlr8o0s?list=PL9jY4j6MHVzsLu0MFd3fwuPP_mFC7l5Gi
:: گفت و گوی سهیلا ابولحسنی با عبد الله اسدی دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی- ۳ جون ۲۰۱۴
4juni ۲۶ دی, ۱۳۹۳ -
http://youtu.be/T_YeD9s79Ms?list=PL9jY4j6MHVzsLu0MFd3fwuPP_mFC7l5Gi
:: گفت و گوی سهیلا ابولحسنی با عبدالله اسدی دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی – ۲۲ جون ۲۰۱۴
22juni ۲۶ دی, ۱۳۹۳ -
http://youtu.be/o4_pwRu2VNY?list=PL9jY4j6MHVzsLu0MFd3fwuPP_mFC7l5Gi
:: گفت و گوی سهیلا ابولحسنی با عبدالله اسدی دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی – ۴ جولای ۲۰۱۴
4juli ۲۶ دی, ۱۳۹۳ -
http://youtu.be/xvhgR265634?list=PL9jY4j6MHVzsLu0MFd3fwuPP_mFC7l5Gi
:: گفت و گوی سهیلا ابولحسنی با عبدالله اسدی دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی ۲۰ اوت ۲۰۱۴
20aug ۲۶ دی, ۱۳۹۳ -
http://youtu.be/dX0hFyatNsk?list=PL9jY4j6MHVzsLu0MFd3fwuPP_mFC7l5Gi
:: گفت وگوی سهیلا ابولحسنی با عبدالله اسدی دبیر فدراسیون سراسری پناهندگاذن ایرانی – ۲۰ نوامبر ۲۰۱۴
20nov ۲۶ دی, ۱۳۹۳ -
http://youtu.be/9iYb5YvrfoQ?list=PL9jY4j6MHVzsLu0MFd3fwuPP_mFC7l5Gi
1 3 4 5 6 7 8
قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ