تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


_
:: همبستگی برنامه ای از فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی-۱۷ اوت۲۰۱۶
ifr1 ۲۳ خرداد, ۱۳۹۶ -
https://youtu.be/JItr7HYAIV8?list=PL9jY4j6MHVzsLu0MFd3fwuPP_mFC7l5Gi
:: برنامه همبستگی‌: اعتیاد در ایران،مصاحبه با عبدالله اسدی- ۱۹ آوریل ۲۰۱۶
ifr 5 ۱۸ بهمن, ۱۳۹۵ -
https://youtu.be/gF0s2y6UJw0?list=PL9jY4j6MHVzsLu0MFd3fwuPP_mFC7l5Gi
:: همبستگی: چگونگی ایجاد تشکل فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی،مصاحبه با عبد الله اسدی.۷ آوریل۲۰۱۶
ifr 4 ۱۸ بهمن, ۱۳۹۵ -
https://youtu.be/rgJqpXxVaJQ?list=PL9jY4j6MHVzsLu0MFd3fwuPP_mFC7l5Gi
:: همبستگی:اخبار پناهندگی و پاسخ به سوالات در مورد قوانین و شرایط پناهندگان-۳ فوریه۲۰۱۶
ifr 3 ۱۸ بهمن, ۱۳۹۵ -
https://youtu.be/Z4Nzyi-5T24?list=PL9jY4j6MHVzsLu0MFd3fwuPP_mFC7l5Gi
:: همبستگی: در مورد وضعیت درخواست پناهندگی وقوانین پناهندگی در اروپا-۷ ژانویه۲۰۱۶
ifr 2 ۱۸ بهمن, ۱۳۹۵ -
https://youtu.be/yMm1B58uobI?list=PL9jY4j6MHVzsLu0MFd3fwuPP_mFC7l5Gi
:: همبستگی: برنامه ای از فدراسیون سراسری پناهندگی ایرانی-۲۰ دسامبر۲۰۱۵
ifr 1 ۱۸ بهمن, ۱۳۹۵ -
https://youtu.be/A7dKzRS8irk?list=PL9jY4j6MHVzsLu0MFd3fwuPP_mFC7l5Gi
:: همبستگی: پاسخ به سوالات در مورد وضعیت پناهندگی در اروپا با عبدالله اسدی-۸ اکتبر ۲۰۱۵
Namnlös ۶ دی, ۱۳۹۴ -
https://www.youtube.com/watch?v=L_gMJiSamaU
:: همبستگی:بررسی موقعیت جدید پناهندگی -مصاحبه با عبدلله اسدی-۶ سپتامبر ۲۰۱۵
Namnlös2 ۶ دی, ۱۳۹۴ -
https://www.youtube.com/watch?v=NaZrgduV9NI
:: همبستگی:در مورد موج جدید پناهندگان-مصاحبه با عبدالله اسدی-۲۱ سپتامبر ۲۰۱۵
Namnlös1 ۶ دی, ۱۳۹۴ -
https://www.youtube.com/watch?v=rS3m3E3Sq4Q
:: همبستگی: گفتگو با عبدالله اسدی در مورد وضعیت پناهندگان در مقدونیه-۱۴ دسامبر۲۰۱۵
4juli ۶ دی, ۱۳۹۴ -
https://www.youtube.com/watch?v=s9ADfMzKoes
1 2 3 4 5 8
قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2018 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ