تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


_
:: SHAHROKH “HAZ KARDAM”
Namnlös ۱۳ مرداد, ۱۳۹۴ -
https://youtu.be/C271TAB8wfo?list=FL65Yu1q1peQWNfJpKGaQHbQ
:: Shahin Najafi – Salam (Music Video)
Namnlös ۱۳ مرداد, ۱۳۹۴ -
https://youtu.be/5WCMlZ5bUiM?list=FL65Yu1q1peQWNfJpKGaQHbQ
:: James Brown – I Feel Good
Namnlös ۱۳ مرداد, ۱۳۹۴ -
https://youtu.be/U5TqIdff_DQ?list=FL65Yu1q1peQWNfJpKGaQHbQ
:: Michael Jackson – They Don’t Care About Us
Micheal (320 x 195) ۱ اردیبهشت, ۱۳۹۳ -
https://www.youtube.com/watch?v=97nAvTVeR6o  
:: Shahin Najafi – Ingooneh
shahin (479 x 289) ۱ اردیبهشت, ۱۳۹۳ -
https://www.youtube.com/watch?v=GSihZmzTzos
:: We Are The World
the world (477 x 289) ۱ اردیبهشت, ۱۳۹۳ -
https://www.youtube.com/watch?v=Zi0RpNSELas
:: John Lennon – Imagine
lenon ۱ اردیبهشت, ۱۳۹۳ -
https://www.youtube.com/watch?v=yRhq-yO1KN8
قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ