تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: کندی در پیشرفت یکسان شدن نظام پناهنده پذیری اتحادیه اروپا چهارشنبه, ۳۰ام تیر, ۱۳۸۹

sisilia_B

سسیلیا مالمستروم، مسئول امورمهاجرت و پناهندگی در کمیسیون اتحادیه اروپا

 

تلاش های اتحادیه اروپا برای ایجاد یک نظام مشترک پناهنده پذیری به کندی پیش می رود. این نظام قرار است ازسال ۲۰۱۲ در تمام کشورهای این اتحادیه به اجرا درآید، اما مذاکرات پیرامون آن هنوز به نتیجه ای نرسیده است. سسیلیا مالمستروم، مسئول امور مهاجرت و پناهندگی در کمیسیون اتحادیه اروپا، وضعیت پیش آمده را دشوار توصیف می کند. او به وجود اختلاف نظرهایی میان برخی از کشورهای عضو اشاره می کند و می گوید که وضعیت می تواند دشوارتر شود. بااین حال او باتوجه به خواستی که برای پیشبرد این مسئله وجود دارد، اظهار امیدواری می کند که مذاکرات در این مورد تا پاییز به نتیجه برسد.

یکی از دشوارترین مسائل در مذاکرات، دورشدن از مبناهای تعیین شده در مورد درخواست پناهندگی در اولین کشور در اتحادیه اروپاست که پناهجو به آن وارد می شود.

 

توبیاس بیلستروم، وزیر امور مهاجرت در این مورد می گوید که دشواری در این است که بتوان دکمۀ توقف را برای بازگرداندن پناهنده ای از کشوری دراتحادیه به کشور اولی که به آن وارد شده و باید در آنجا به درخواستش رسیدگی شود، فشار داد. او می گوید که در رابطه با این موضوع و کشورهایی مانند یونان و مالت، مذاکراتی در سوئد انجام شده است.

 

 

بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا خواستار بازگرداندن پناهجویان خود به کشورهای دیگر هستند، اما سوئد می خواهد دیواری بلند در برابر این گونه موقعیت ها ایجاد کند.

 

به گفته  وزیر امور مهاجرت، توبیاس بیلستروم تنها باید در شرایط واقعا ضروری چنین امری روی دهد. او می گوید که در شرایط کنونی تعداد زیادی پناهجو درمدت زمانی محدود به یک کشور وارد می شوند. او به این امر نیز اشاره می کند که پرسش اصلی در مورد چگونگی کارکرد این سیستم و متناسب شدن آن با نیازها و خواسته های کشورهای عضو، درصورت تصویب طرح، کماکان بی پاسخ مانده است.

 

 

محمدعقیلی

منبع: سایت رادیو پژواک سوئد

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ