تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 116

بایگانی

دسته‌ها

_
:: خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی اعلام یک کمپین جهانی برای نجات جان دو جوان محکوم به اعدام یکشنبه, ۱۷ام دی, ۱۳۹۱

 

6zanyar

طبق خبری که روز شنبه پنج ماه ژانویه ۲۰۱٣ از زندان رجایی شهر به ما رسیده، حکومت اسلامی ایران در صدد اجرای حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی است.

طبق خبر، دادستان کردستان بهمراه امام جمعه مریوان اکنون به تهران رفته اند تا زمینه اجرای حکم زانیار ولقمان را فراهم میکنند. زانیار و لقمان مرادی متهم به قتل فرزند امام جمعه مریوان هستند و برای اجرای حکم حضور امام جمعه مریوان و رضایت او لازم است. تا کنون گفته میشد که امام جمعه با اجرای حکم موافق  نیست. اما حضور امام جمعه و دادستان زنگ خطری است که نشان میدهد هر لحظه  ممکنست  زانیار و لقمان را اعدام کنند.

زانیار طی یک نامه از جوانان در سراسر جهان خواست که به یاری او و لقمان شتافته و مانع اجرای حکم اعدام آنها شوند.

حکومت اسلامی ایران با اجرای حکم اعدام شش نفر از فعالین سلفی در هفته گذشته در زندان رجایی شهر، که همگی از سنندج بودند، خواست اوضاع را بسنجد و زمینه را برای اجرای حکم اعدام زانیار و لقمان فراهم کند.

کمیته بین المللی علیه اعدام از همه احزاب سیاسی، شخصیت های علیه اعدام، نهادهای مدافع حقوق انسانی و مخالف اعدام دعوت میکند که متحدانه به میدان آمده و با برگزاری میتینگ و تظاهرات و بهر وسیله ممکن مانع اجرای حکم اعدام این جوانان شوند.

ما از احزاب سیاسی اپوزیسیون بویژه دعوت میکنیم که فورا بهر طریق ممکن به این حکم اعتراض کنند. در رسانه های خود از این واقعه حرف زده و کمک کنند که در کردستان و در ایران و در دنیا به این حکم اعتراض شود.

امروز از زندان رجایی شهر شاهرخ زمانی کارگر زندانی و هم بندی زانیار  ولقمان مرادی  با دادن  پیامی از همگان دعوت کرده که به حکم اعدام زانیار و لقمان اعتراض کنند.

کمیته بین المللی علیه اعدام با اعلام یک کمپین جهانی برای نجات جان زانیار و لقمان مرادی از همگان دعوت میکند که برای نجات جان این دو جوان بهر طریق ممکن اقدام کنند.برنامه های اعتراضی و  میتینگ هایی که در کشورهای مختلف سازمان خواهیم داد را در اطلاعیه های بعدی بزودی اعلام خواهیم کرد.

کمیته بین المللی علیه اعدام

۵ ژانویه ۲۰۱٣

Mina Ahadi
International Committee against Execution
International Committee against Stoning
minnaahadi@gmail.com

Tel: 0049 (0) 1775692413
http://notonemoreexecution.org
http://stopstonningnow.com/wpress/

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2018 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ