تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: محمد تقی فرهانی: مردم دیگر فریب محرم و صفر و خرافات نمی خورند یکشنبه, ۱۲ام آذر, ۱۳۹۱

img_2383

محرم آمد و…. بعد از به قدرت رسیدن و تسلط آخوندها بر کشور ایران همواره ازاین تز خمینی که میگفت: این محرم وصفراست که اسلام را زنده نگهداشته است پیروی کرده چون منظور خمینی از زنده نگهداشتن اسلام حفظ موجودیت آخوندها بود یعنی حفظ و بقای آخوندها بستگی به همین محرم و صفر دارد. اینک محرم فرارسیده  بار دیگر از احساسات مردم استفاده کرده و مدتی آنان را سرگرم می کنند تا به مصیبت هایی که ازهرطرف به آنان وارد میگردد فکر نکنند و با مغز شویی گروهی بقبولانند که محرم است باید گریست باید برسرزد و بر سینه کوبید  چرا چون حسین کشته شده است. یکی نیست به این بی خردان بگوید اگرحسین به خاطر دین کشته شده و با خون خود اسلام را آبیاری کرده است و به خواسته هایش رسیده که باید این ماه را جشن گرفت و به پایکوبی پرداخت مگر ایران در طول انقلاب  آن همه کشته نداد پس چگونه است که در بهمن ماه دهه فجردرست کرده اید وجشن میگیرید  گویی در این روز هیچ اتفاقی نیفتاده و صدها پیر و جوان و کودک در درگیری ها به شهادت نرسیده اند اما هزار وچند صدسال پیش واقعه ای با هرایده وعقیده ای به وقوع پیوسته که هیچ ربطی به زندگی امروز ما ندارد ولی با برنامه ریزی دقیقی که رژیم ملاها کرده نهایت استفاده را نموده تا افکار عمومی را از آن چه در کشور می گذرد منحرف نمایند و به فکر کسی خطور نکند که درآن روی سکه چه می گذرد واین ددمنشان با جوانان ما  این نسل آینده ساز چه می کنند وچگونه نفسها را در سینه خفه می کنند و با کوچکترین اعتراضی درهر گوشه ای ازایران به شدت برخورد میشود و هر صدای آزادیخواهی را با ضرب و شتم و زندان و شکنجه و در نهایت با قتل آزادیخواهان جواب می دهند و در آخرین مورد به قتل آوردن جوانی بنام ستار بهشتی که فقط به جرم بیگناهی به خانه اش ریختند و باغارت کردن لوازم شخصی اش او را با دستبند برده و به زندان افکندند و آن قدر او را شکنجه نمودند که براثرجراحات وارده جان باخت. این است برکات اسلام و مشتی آخوند دزد و غارتگر که سالهاست شاهد ثمراتش می باشیم. مردم ایران باید هشیار وآماده باشند. برای خنثی سازی طرفند های ملاها باید با ایجاد مراسم شادی وسرور وبر پایی جشن وهل هله و شادی مثل نوروز و چهارشنبه سوری، خاری درچشمان این دزدان وغارتگران شویم که سالهاست مملکت را چپاول می کنند و مردم ایران را با فقر و فلاکت بیسابقه ای رو برو ساخته اند. باید به این  وضعیت پایان بدهیم و بر ویرانه های پس از جمهوری اسلامی، ایرانی عاری از زندان و شکنجه و اعدام و سرکوب سیاسی برپا کنیم. آن روز نزدیک است

زنده باد آزادی

مرگ براستبداد

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ