تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 116

بایگانی

دسته‌ها

_
:: گزارش حضور هیات نمایندگی فدراسیون پناهندگان آلمان در پارلمان استان بایرن یکشنبه, ۷ام آبان, ۱۳۹۱

حسن حسین زاده و شهناز مرتب در پارلمان بایرن دست بالا داشتند!
روزپنجشنبه ۲۸ سپتامبر پارلمان استان بایرن با ارسال نامه ای از حسن حسین زاده سخنگوی پناهجویان متحصن ایرانی در ورتسبورگ دعوت کرد که در جلسه بررسی پتیشن خواستهای پناهجویان، در نشست “کمیسیون ویژه ” به این مساله در پارلمان استان بایرن در مونیخ شرکت نماید. بعد ازدریافت این دعوتنامه، هیات نمایندگی فدراسیون با حضور شهناز مرتب دبیر و حسن حسین زاده سخنگوی فدراسیون راهی مونیخ برای شرکت در جلسه شدند.
جلسه کمسیون ویژه رسیدگی به خواستها و پتیشن پناهجویان ایرانی در ورتسبورگ ساعت یازده صبح شروع و تا ساعت یک و نیم ادامه یافت.در این کمیسیون بیش از ۴۰ نفر از نمایندگان احزاب در پارلمان استان بایرن شرکت داشتند. ریاست این کمیسیون با نماینده حزب سوسیال مسیحی که به همراه حزب دموکرات مسیحی دولت را در دست دارند، بود.

در ابتدای این جلسه رئیس کمیسیون رسید درخواست در دستور قرار گرفتن رسیدگی به خواستهای پناهجویان را به اطلاع حاضرین در جلسه رساند. وی در صحبت های خود با استناد به پتیشن پناهجویان، خواستها و وضعیت عمومی پناهندگان را به نشست کمیسیون گزارش داد. پس از صحبت رئیس کمیسیون، جلسه رسمی بحث و اظهارنظر نمایندگان حاضر پیرامون خواستهای پناهجویان شروع شد.
اولین سخنران خانم سیمون توله نماینده حزب سبزها در پارلمان بود. وی ابتدا گزارش مفصلی از وضعیت ایران، سرکوب، اعدام، سنگسار و دستگیریهای گسترده داد و تاکید کرد که ۱۰ پناهجوی ایرانی از کشوری می آیند که در آن سرکوب، دستگیری و زندان یک ابزار حکومت است. وی سپس وارد گزارش کیسهای ۱۰ پناهجوی ایرانی در ورتسبورگ شد و با تشریح آخرین وضعیت پرونده آنها، از پارلمان درخواست کرد که با درنظر داشت وضعیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی به خواستهای پناهجویان ایرانی رسیدگی کند. خانم سیمون توله در صحبتهای خود به وضعیت بد پناهندگی دراستان بایرن، هایمهای پناهندگی، بلاتکلیفی و انتظار طولانی پرداخت و تاکید کرد که وقت آن رسیده که دولت و دست اندرکاران امور پناهندگی این موضوع را در دستور خود گذاشته و برای ایجاد تغییرات در قوانین و شرایط پناهندگی، اقدام نمایند. او از کمیسیون و نمایندگان حاضر درخواست کرد که به پتیشن و خواستهای پناهجویان رای مثبت بدهند.

سپس نمایندگان حزب سوسیال مسیحی و حزب دموکرات مسیحی به اظهار نظر پیرامون این موضوع پرداختند. سخنرانان این دو حزب ضمن توجیه و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت فعلی و سیاستهای ضد پناهندگی دولت محلی، به ابراز مخالفت با مواردی از ۱۰ خواست پناهجویان پرداختند. بطورمشخص خواست لغو ممنوعیت تردد در محدوده و جیره خشک و پروسه رسیدگی به پرونده ها، از مواردی بودند که سخنرانان این دو حزب به مخالفت با آن پرداختند. در ادامه نشست کمیسیون، نمایندگان حزب سوسیال دموکرات و سبزها که از آغاز حرکت اعتراضی پناهجویان در ورتسبورگ از این اعتراضات حمایت کرده بودند، درموافقت با ۱۰ خواست پناهجویان، هرکدام از زوایایی به بحث و بررسی این موضوع و خواستهای پناهجویان پردختند و بطورمشخص خواهان برچیدن هایمهای پناهندگی و ایجاد بهبودهای جدی در امر رسیدگی به وضعیت پناهجویان شدند. بعد از آن نمایند گان احزاب حاضر در کمیسیون، اکثرا در تائید سخنان خانم سیمونه توله و سخنان نمایندگان احزاب سوسیال دموکرات و سبزها، در دفاع از اکثر خواستهای پناهجویان سخنرانی کرده و بر ضرورت رسیدگی به این موضوع تاکید کردند. فضا و جو جلسه در دست موافقان پتیشن و ۱۰ خواست پناهجویان بود.

در بخش آخر این نشست نوبت به حسن حسین زاده سخنگوی پناهجویان ایرانی متحصن در ورتسبورگ رسید. وی در صحبتهای خود ضمن تشریح مبارزات و وضعیت پناهجویان، بطور ویژه به مخالفت های نمایندگان احزاب حاکم در بایرن که در کمیسیون در مخالفت با ۱۰ خواست صحبت کرده بودند، پرداخته و به مخالفتهای اینها مورد به مورد پاسخ داد. وی درمورد جیره غذایی، وضعیت غیر انسانی حاکم بر کمپهای پناهندگی، بلاتکلیفی و مدت زمان طولانی رسیدگی به تقاضاهای پناهندگان صحبت کرد و خواستار پاسخ فوری دولت و پارلمان شد. صحبت حسن حسین زاده با استقبال گرم حاضرین در کمیسیون روبرو گردید.

بعد از دوساعت بحث و اظهار نظرموافقان و مخالفان رسیدگی به ۱۰ خواست پناهجویان، موافقان در جلسه دست بالا پیداکردند. سپس کمیسیون وارد رای گیری در مورد این موضوع شد.
اکثریت نمایندگان حاضر در نشست این کمیسیون تصمیم گرفتند که رسیدگی به خواستهای پناهجویان نه فقط در پارلمان استان بایرن، بلکه به همراه پروتکل این نشست برای بررسی و تصویب نهایی باید به پارلمان آلمان ارجاع داده شود.بعد از این تصمیم، کمیسیون رسما پایان جلسه را اعلام کرد و در پایان اعلام شد که درهفته های آینده درمورد این موضوع و چگونگی پیشبرد رسیدگی به خواستهای پناهجویان نشستهای دیگری برگزار خواهد شد.

حضورهیات نمایندگی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در پارلمان استان بایرن، موافقت اکثریت اعضای این کمیسیون در رسیدگی فوری به خواستهای پناهجویان، موضوع طرح این خواستها در پارلمان آلمان و پیگیری رسیدگی به این خواستها، یک موفقیت برای پناهجویان است که حاصل اعتراضات و مبارزات پناهحویان و بویژه اعتراضات در ورتسبورگ می باشد. مبارزاتی که از ورتسبورگ آغاز شده و گام به گام، چه در عرصه حضور دراعتراضات خیابانی و تظاهراتهای بزرگ و چه در سطح قانونی و درگیر شدن با دولت و مقامات، نوید موفقیت های بیشتر و گسترش اعتراضات پناهجویان برای تحمیل خواستها و مطالبات جنبش پناهندگی تبدیل بشود. حمایت بی دریغ مردم ورتسبورگ از اعتراضات پناهجویان ایرانی، دخالتگری و حمایت فعالین جنبش ۹۹ درصدیها، احزاب و سازمانهای مدافع حق پناهندگی و بالاخره نقش فدراسیون،یک نقطه عطف مهم دراین مبارزات بود. مبارزه گسترده ای که از شش ماه پیش استارت آن در ورتسبورگ زده شد، آغاز تعرض جدی جنبش پناهندگی است. فدراسیون پناهندگان ایرانی با تمام توان خود برای موفقیت این مبارزات تلاش میکند.
همبستگی – فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی- واحد آلمان
۱۷ اکتبر ۲۰۱۲

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2018 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ