تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: فراخوان تحصن پناهجویان در فرانکفورت،استان هسن شنبه ۲۰ اکتبر شنبه, ۲۹ام مهر, ۱۳۹۱

در دفاع از حق پناهندگی و برای اقامت دائم و حقوق انسانی!

 

دراعتراض به وضعیت غیرانسانی شرایط پناهندگی، برای لغو دیپورت، بلاتکلیفی و….پناهجویان استان هسن در شهرفرانکفورت از روز شنبه  ۲۰ اکتبردست به تحصن خواهند زد.پناهجویان با برپایی چادرتحصن در مرکز شهر راس ساعت  ۲ بعد ازظهراستارت تحصن نامحدود را خواهند زد. در برنامه افتتاحیه این تحص حسن حسین زاده سخنگوی پناهجویان متحصن در ورتسبورگ، سخنرانی خواهد کرد.این تحصن درا دامه مبارزات پناهجویان که از مارس ۲۰۱۲ از شهر ورتسبورگ آغاز شده و اکنون تبدیل به جنبش اعتراضی سراسری در آلمان شده است، می باشد. لازم به توضیح است که این تحصن به فراخوان فدراسیون آلمان و با حمایت دو گروه آلمانی به نام های جوانان حزب سبزهای استان هسن و گروه “فرار و پناهندگی” از حزب پیراتن استان هسن آغاز میشود.

همبستگی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی- و احد آلمان همه پناهجویان استان هسن و شهرهای اطراف، همه انسانهای مدافع حق پناهندگی و حقوق انسانی را فرا می خواند که دراین اعتراض شرکت نمایند.از همه پناهجویانی که به این شرایط غیر انسانی معترض هستند و خواهان به رسمیت شناختن حقوق پناهندگیشان هستند دعوت میکنیم به این مبارزه پیوسته و صف اعتراض و مبارزه گسترده را برای رسیدن به خواستهایشان، تقویت نمایند.بدون شک با اتحاد، همبستگی و فقط  با یک مبارزه متحد و محکم میتوان این شرایط غیرانسانی را تغییرداد.

 

محل برپایی چادر تحصن

Hauptwache

در مرکز شهر فرانکفورت

شنبه ۲۰ اکتبر از ساعت ۲ بعد از ظهر

تلفن تماس:  ۰۱۵۷۷۴۶۵۰۱۸۶

همبستگی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی و احد آلمان

۱۷ اکتبر ۲۰۱۲

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ