تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: از یک پناهجوی ایرانی در بازداشتگاه ویلاوود بشنویم چهارشنبه, ۲۲ام شهریور, ۱۳۹۱

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در مسیر مبارزه برای حقوق پناهندگان و در دفاع و پشتیبانی از انان از بازداشتگاه ویلاوود ملاقات های روتین را بعمل می اورد. در جریان ملاقات اخیر ما از بخش ۳ این بازداشتگاه یکی از پناهجویانی که حدودا ۲۸ ماه در بازداشت بسر برد با ما درد دل کرد و پاره ای از حرف های دل خود را با ما در میان گذاشت و مایل بود تا ما از طرف او حرفهایش را به اطلاع عموم برسانیم. خوشبختانه این پناهجوی عزیز بعد از ۲۸ ماه بازداشت روز ۲۹ اگوست از بازداشتگاه آزاد شده است. از همینجا آزادی این پناهجوی عزیز را به او و همه مدافعان حقوق پناهندگی تبریک می گوییم. امیدواریم تا با بهره مندی از آزادی در جامعه و استفاده از خدمات موجود میراث شوم بازداشت ۲۸ ماهه از سرش پریده و زندگی پر شور و شعفی را برای خود به ارمغان آورد. ناظری سخنگوی  فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی معترض است که چرا اداره مهاجرت و مسئولان بازداشتگاه خبر آزادی این پناهجو را قبلا به او اطلاع ندادند تا این پناهجو بتواند خود را حاضر کرده و اخرین دیدار خود با دیگر پناهجویان را بعمل آورد.

 

حوالی ۵ بعد از ظهر روز چهارشنبه به سراغ او رفته و گفتند که جمع کن و باید بروی. خود این پناهجوی آزاد شده از این وضعیت عدم رضایت خود را بیان نمود و این موضوع مورد خشم و انزجار تعدادی دیگر از پناهندگان قرار گرفت. یکی از آنان خطاب به این  پناهجو گفت که حقیقت این است که این دولت و اداره مهاجرت و مسئولان بازداشتگاه برایت هیچ  احترامی نگرفته و حقی برایت قائل نشده تا از قبل آزادیت را به اطلاعت برسانند. او بما گفت که ما پناهجویان در بازداشتگاه می بینیم که مردم از اقشار مختلف جامعه در استرالیا به دیدن ما میایند و از ما پشتیبانی بعمل می آورند و با ما ابراز همدری می کنند. از بیرون با ما تلفنی تماس گرفته و ما را از تنهایی در می آورند و بما پشت گرمی می دهند تا بتوانیم در این بازداشتگاه دوام بیاوریم.

او گفت که اما از ایرانیها خبری نیست. او پرسید که چرا ایرانیها نمی آیند بما کمک کنند؟ ما نمی بینیم که آنها بیایند و از ما خبر بگیرند. او پرسید چرا و اصرار داشت که بداند. او خواست تا احساس بد خود از این بابت را با دیگران سهیم شده و بداند تا از نظر انسانی عکس المعل دیگر فارسی زبانان در این زمینه چه خواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر با ناظری با شماره ۰۴۶۷۵۵۴۰۱۵  تماس حاصل نمایید

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی  – سیدنی

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ