تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: اخراج پناهندگان افغانستانی از پاکستان! چهارشنبه, ۲۵ام مرداد, ۱۳۹۱

خطر اخراج، حدود ۳ میلیون افغانستانی مقیم  پاکستان را تهدید میکند. چنانچه کشور جنگ زده افغانستان ناچارازپذیرش این آوارگان باشد، دشواریهای فراوانی را متحمل خواهد شد.

 

حبیب الاّه خان وزیر نواحی مرزی دولت افغانستان میگوید؛ آخرین مهلت قرارداد اقامت این پناهندگان در کشور پاکستان تا آخرماه دسامبر سال ۲۰۱۲ است. پس از انقضای این مدت، آنها به افغانستان دیپورت میشوند.

 

حدود ۱,۷ میلیون افغانستانی ثبت شده وحدود ۱,۳ میلیون افقانستانی ثبت نشده وآواره که بسیاری از آنها سالیان متمادی در وضعیت اسفباری در پاکستان زندگی کرده اند، ناگزیر از ترک کشور پاکستان میباشند.

 

حبیب الاه خان وزیر یاد شده میگوید، وجود این جماعت یک تهدیدی برای استقرار نظام اجتماعی در کشور ماست.

 

حاجی عبدالّه بوخاری سخنگوی پناهندگان افغانستانی، از ابراز نظرات وزیر حبیب الاه خان بشدت برآشفته شده وچنین اتهامات حقارت انگیزی را رد میکند. ایشان میگوید، گفته های  وزیر مربوطه بهیچوجه واقعی نبوده ونادرست میباشد. ایشان نمیتواند بر ادعاهای تحقیر آمیزش که به هیچ وجه پایه و اساسی ندارد، کوچکترین مدرکی ارائه کند. ایشان اضافه میکند، برعکس ادعاهای بی اساس، غیرمسئولانه وغیر قابل اثبات وزیر مربوطه، اتفاقأ مناطقی که افقانستانیها در آن زندگی میکنند، ازامنیت وآرامش بیشتری نسبت به سایر جاها برخوردارمیباشد.

 

حاجی عبدالاه میگوید؛ من نمیگویم که ما در مقابل این تصمیم، میتوانیم مقاومت کنیم، ولی میتوانم بگویم، هم اکنون بدلیل وخامت فلاکت بار، اوضاع درافغانستان، روانه کردن اینهمه افغانستانی به کشورشان، فشار فوق العاده زیادی به آن کشورتحمیل خواهد شد.

فاضل نادری

۲۰۱۲-۰۸-۱۵

 

 

 

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ