تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: یک پیروزی برای جنبش دفاع از حق پناهندگی! دادگاه قانون اساسی آلمان رای به افزایش کمک هرینه برای متقاضیان پناهندگی داد! سه شنبه, ۱۰ام مرداد, ۱۳۹۱

Hambastegi- Internationale Föderation Iranischer Flüchtlinge

Verband Deutschland e.V(IFR)

دادگاه قانون اساسی آلمان در تاریخ ۱۸ ژوئیه به دنبال اعتراضات گسترده سازمانهای مدافع حقوق انسانی و برخورداری از امکانات اجتماعی برابر برای متقاضایان پناهندگی این موضوع را بررسی و حکم زیر را صاد کرد: با استتناد به بند های ۱ تبصره۱ قانون اساسی آلمان و بند ۲۰ تبصره ۱ قانون اساسی، میزان کمک هزینه پرداختی دولت برای تامین حداقل زندگی متقاصیان پناهندگی مغایر با این بندهای قانون اساسی می باشد. بر اساس این حکم میزان پرداخت کمک هزینه به متقاضیان پناهندگی از سال ۱۹۹۳ علیرغم رشد گرانی تا میزان ۳۰ درصد ثابت مانده است. بدنبال این حکم دادگاه قانون اساسی آلمان، هزینه پرداختی ماهانه به متقاضیان پناهندگی، ماهانه از ۲۲۵ ایرو به ۳۳۶ ایرو افزایش می باید.دولت موظف است از سال ۲۰۱۱ مابه التفاوت مبلغ فعلی را حساب و به متقاضیان پرداخت نماید.

 

نفس اینکه دادگاه قانون اساسی آلمان مجبور شده به بررسی این موضوع بپردازد و در واقع سیاستهای دولت این کشور را درمورد پناهجویان به این دولت یادآوری نماید، یک پیروزی برای جنبش پناهندگی و مدافعان آن می باشد. جنبش اعتراض به نابرابریهای اقتصادی، حقوقی و اجتماعی، از ایجاد محدودیت برای پناهندگان تا زدن از امکانات رفاهی و درمانی و اجتماعی، تا قانون ممنوعیت ترک محل اقامت و دهها تبصره و قانون دست و پاگیر برای پناهندگان، از جمله سیاست های رسمی دولت آلمان و ادارات رسیدگی به امور خارجیان در برخورد به متقاضیان پناهندگی بوده است.

 

 در اعتراض به این وضعیت نابرابر و شرایط غیر انسانی حاکم بر زندگی هزاران پناهجو، سالیان سال است که مبارزات پرشور و بخشا طولانی در جریان بوده است. جدیدترین این مبارزات پناهچویان ایرانی در ورتسبورگ و گسترش این مبارزات به سایر شهرهای آلمان می باشد. تا همینجا یک ارگان رسمی کشور آلمان چه بخواهد چه نخواهد، حداقل در این مورد دولت آلمان را محکوم کرده و از وی خواسته است که تغییرات لازم را ایجاد نماید. این یک عقب نشینی دولت آلمان در نتیجه فشار افکار عمومی، مبارزات سازمانهای مدافع حقوق پناهندگی و برابری طلب، و از همه مهمتر گسترش اعتراضات پناهندگان و به حرکت درآمدن خود پناهجویان می باشد. اما خواست های پناهندگان بسیار وسیعتر از افزایش کمک هزینه است و مبارزه برای تحمیل آنها به دولت آلمان در جریان می باشد. مبارزاتی که در حال حاضر در چندین شهر ادامه دارد. اهم این خواستها عبارتند از:

*به رسمیت شناختن پناهجویانی که از ایران میآیند بعنوان پناهندگان سیاسی  در زمان کوتاه

*به رسمیت شناختن کلیه حقوق انسانی پناهجویان

*بستن هایمهای پناهندگی و اسکان دادن پناهجویان در محل زندگی مناسب 

*پایان دادن فوری به پرداخت جیره غذایی بعنوان یک عمل غیر انسانی و توهین آمیز و پرداخت هزینه زندگی به پناهجویان

*پرداخت هزینه زندگی متناسب با نیازمند های امروز جامعه

*حق تحصیل و امکان مهد کودک برای کودکان پناهجو از بدو ورود به آلمان

*امکان کلاسهای زبان آلمانی از بدو ورود پناهجو به آلمان

*لغو ممنوعیت رفت و آمد در آلمان

*اجازه کار و انتخاب نوع زندگی

*امکان پیوستن همسر و فرزندان پناهندگان به آنها

*استفاده از امکانات پزشکی و درمانی مانند سایر شهروندان آلمانی

*داشتن مترجم برای انجام کارهای اداری پناهجویان

 

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی واحد آلمان با تمام توان از اعتراضات پناهجویان در شهرهای ورتسبورگ، رگنسبورگ، آوب و دوسلدورف حمایت کرده و همه پناهندگان را به اتحاد و متشکل شدن حول این مطالبات و گسترش مبارزه برای رسیدن به خواستهای اعلام شده، فرا می خواند. فدراسیون همچنین کلیه سازمان های مدافع حقوق پناهندگی، سازمانها و نهادهای مدافع حقوق انسان و همه مردم آزادیخواه را به دفاع از خواست های بحق پناهندگان و مبارزات حق طلبانه آنها فرامیخواند.

 

همبستگی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی و احد آلمان

ژوئیه ۲۰۱۲

 

 

………………………………………………………………………………………………

  Kontaktadresse: Goethe-Universität (Asta)      Mertonstr. 26-28   ۶۰۳۲۵ Frankfurt

Tel: 015774650186      E-Mail: shahnaz1@t-online.

 

 

 

 

 

 

 

همبستگی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی و احد آلمان

ژوئیه ۲۰۱۲

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ