تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: فراخوان فدراسیون سراسر پناهندگان ایرانی به همه پناهجویان و مدافعین حقوق پناهندگی به صف جهانی کارگران در اول مه بپیوندید! سه شنبه, ۵ام اردیبهشت, ۱۳۹۱

اول مه، روز اعتراض و اتحاد جهانی کارگران، همواره روزی برای اعتراض پناهندگان و مهاجرین نیز،  که خود معمولا محروم ترین بخش طبقه کارگر و منبع نیروی کار ارزان در همه کشورها هستند، بوده است. اما امسال روز جهانی کارگر تحت تاثیر انقلابات خاورمیانه و شمال آفریقا و جنبش ضد کاپیتالیستی در غرب بیش از هر وقتی مهاجرین و پناهندگان را به زیر پرچم رهایی بخش خود فرامیخواند. امسال جنبش ۹۹ درصدی ها در آمریکا فراخوان “اعتصاب جهانی” داده است و از همه بخش های معترض جامعه و از جمله پناهندگان خواسته است که با خواسته های خود علیه یک درصدی ها و دولت و قوانین ضد بشری شان به میدان بیایند.

در پاسخ به این فراخوان جهانی، “فدراسیون” همه شما پناهندگان و پناهجویان را فرامیخواند که در هر کجا هستید فعالانه و وسیعا در تظاهرات و اجتماعات اول مه محل اقامت خود شرکت کنید. در روز جهانی کارگر و همراه با دیگر بخش های طبقه کارگر و مردم معترض به خیابان بیایید.  در صف متحد و منظم با خواستها و مطالبات خودتان، چه  مربوط به پناهندگی و علیه قوانین ارتجاعی و ضد پناهندگی دولت ها، و چه در همراهی  با فراخوان جهانی کارگران در اول مه برای رهایی از شر حاکمیت یک درصدی ها و برپایی قدرت ۹۹ درصدی ها، صف اول مه را پرشکوهتر کنید.

  حمایت پرشکوه و بسیار موثر جنبش ۹۹ درصدی ها در آلمان از تحصن پناهجویان ایرانی و کمک به آنها برای رسیدن به خواستهای برحق شان نمونه روشنی است که چگونه جنبش پناهندگی برای تحقق مطالباتش باید پیش از پیش دست همبستگی و حمایت بسوی دیگر بخش های طبقه کارگر و مردم معترض دراز کند. واحد های فدراسیون در کشورهای مختلف جهان با پرچم خود و شعارهایی در همبستگی جهانی کارگری و دفاع از حقوق پناهندگی در تظاهرات های اول مه شرکت میکنند و از شما تک تک عزیزان پناهجو و پناهنده دعوت میکنیم که همراه ما شوید.

 

همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

۲۰ آوریل ۲۰۱۲

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ