تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 116

بایگانی

دسته‌ها

_
:: فوری اقدام کنید و از تحویل هوشمند به جنایت کاران اسلامی درایران جلوگیری کنید! هوشمند روشن توده فعال سیاسی٬ در خطر دیپورت به ایران قرار گرفته است شنبه, ۲۷ام اسفند, ۱۳۹۰

هوشمند روز پنجشنبه پنجم مارس هنگامی که برای تمدید کارت شناساییش به اداره مهاجرت سوئد در شهر گوتنبرگ مراجعه کرده بود،کارمند مسئول این قسمت به وی گفته بود همینجا منتظر باشید الان کسی میاید به کار شما رسیدگی می کند ولی بجای رسیدگی، به پلیس تلفن کرده و او را به قصد دیپورت به ایران بازداشت می کنند.

 

بسیاری از مردم کردستان چه در داخل و چه خارج از ایران، با سابقه مبارزاتی هوشمند و خانواده وی علیه جمهوری اسلامی آشنا هستند. هوشمند از فعالین قدیمی در کردستان ایران است که سالها علیه جمهوری اسلامی فعالیت سیاسی داشته و مدتها  پیشمرگ کومله در کردستان ایران بوده است. هوشمند روشن توده بدلیل دارا بودن عقاید سیاسی، هم در رژیم سابق و هم در جمهوری اسلامی سالها در زندان بوده و مورد شکنجه قرار گرفته است.عوارض سالها دربدری و زندان و شکنجه و تحمل سختترین شرایط زندگی و بسیاری مسایل دیگر، بر روح و روان هوشمند تاثیرات بسیار غیرانسانی گذاشته و در اثر آن دچار مشکلات جدی روحی شده است. اداره مهاجرت سوئد باید متوجه این نکته باشد که در صورت بازگرداندن هوشمند به ایران عواقب بسیار خطرناکی برای وی خواهد داشت.

 

تلاش برای آزادی هوشمند از بازداشتگاه اداره مهاجرت و متوقف کردن حکم دیپورت وی آغازشده است. فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی از همه مدافعین حقوق پناهندگی و همه انسانهای شریف و کسانی که هوشمند را می شناسند می خواهد که دست بکار شوند و به ایمیل زیر با هر زبانی که می توانند ایمیل بفرستند و به اداره مهاجرت سوئد اعتراض نمایند و این اطلاعیه را نیز به ضمیمه نامه اعتراضی خود برای این اداره بفرستند.

 

ایمیل آدرس اداره مهاجرت: migrationsverket@migrationsverkt.se

 توجه داشته باشید که در نامه های اعتراضی خود نام و مشخصات پرونده هوشمند که در زیر آمده است عینا قید کنید.    

Hooshmand Roshantodeh

 UM 331-12Eشماره پرونده

                                                                                                               Enhet 2:3  

فدراسیون ازهمه مدافعین حقوق پناهندگی و عزیزان علاقمند می خواهد که دراین اقدام انسانی و اعتراضی برای نجات هوشمند به ما کمک کنید. سعی کنید رونوشت نامه های اعتراضی خود را با این آدرس برای فدرسیون هم بفرستید.

 asadiabe@glocalnet.net

همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی – سوئد

تلفن تماس: عبدالله اسدی

۱۶ مارس ۲۰۱۲

Agera omedelbart, leverera inte Hooshmand till kriminella islamister i Iran

 

Hooshmand Roshantodeh, politisk aktiv, riskerar deportering till Iran

 

 

I torsdag den 5 mars ville Hooshmand förlänga sitt ID kort i Migrationsverket. Där blir han tillsagt att vänta på någon som kan komma och hjälpa honom. Men istället ringer personalen i migrationsverket till polisen som kommer och arresterar honom i väntan på deportering till Iran.

 

Många från Kurdistan båda utomland och i Iran känner till Hooshmand och hans familjs politiska bakgrund. Hooshmand har varit politiks aktiv mot islamiska regimen i Irans Kurdistan sedan många år samt att han har varit pishmarge i Komale (medlem i Komales milis). Hooshmand Roshantodeh har på grund av sina politiska aktiviteter suttit i fängelse i flera år, båda innan och efter revolutionen 1997. Under fängelsetiden har han varit utsatt för tortyr. Årtal av förföljelse, fängelse, tortyr och att gå genom mycket svåra tider, har påverkat Hooshmands själ och psyke på ett mycket negativ sätt och psykiskt mår Hooshmand mycket dåligt. Migrationsverket måste ta hänsyn till att Hooshmands deportation till Iran kommer att ha mycket farliga konsekvenser.

 

Kampen för att försöka få Hooshmand ut ur häktet och stoppa hans utvisning har börjat. IFR vädjar till alla människorättsaktivister, hederliga människor och alla som känner Hooshmand, att maila till -mail adressen nedan och protestera mot Hooshmands utvisning till Iran. Man kan bifoga detta protestbrev till e-mailet.  

 

Migrationsverkets e-mail adress:

migrationsverket@migrationsverkt.se

 

Observera att ange Hooshmands uppgifter i e-mailet, här är hans upp gifter:

 

Hooshmand Roshantodeh

Ärendenr: UM 331-12E

Enhet 2:3

 

Hjälp oss att stoppa hans utvisning! Ni kan skicka en kopia av ert e-mail till oss också: asadiabe@glocalnet.net

 

Iranska flyktingars riksförbund i Sverige

۱۶ Mars 2012

 

 

 

 

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2018 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ