تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: به مسئولین اداره مهاجرت موضوع پرونده محمد علی هدایی پنجشنبه, ۱۸ام اسفند, ۱۳۹۰

به مسولین اداره مهاجرت

موضوع پرونده: محمد علی هدایی

شماره پرونده: (۱۰۲۱۰۶۱۲ )

 

خانمها و آقایان آیا میدانید که یکی از چهره های شناخته شده و فعال سیاسی٬ در بازداشتگاه شماست و قصد دارید٬ بدون توجه به خطری که در انتظار اوست٬ بدون توجه به پرونده سیاسی اش و مجموعه قابل توجهی از فعالیتهای علنی او علیه جمهوری اسلامی در کشور سوئد٬ میخواهید او را دیپورت کنید!؟ محمد علی هدایی را همه نهادها و فعالین پناهندگی میشناسند٬ از چهره های فعال و خستگی ناپذیر تظاهراتهای اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی است.

 

وی در کشور سوئد دین مسحیت را برگزید و از اسلام روی برگردانید! شما بخوبی میدانید که فتوای برگشت از دین اسلام در قوانین کیفری و جزایی جمهوری اسلامی مرگ است. چگونه انسانی را که نهادهای پناهندگی و سیاسی اپوزیسیون مورد تایید قرار داده اند٬ بدون هیچگونه مبالاتی به کام مرگ میفرستید؟ رفتار جمهوری اسلامی با مخالفین و روی برگرداندگان از اسلام را نمیدانید؟ جدا نمیدانید که این حکومت خونریز و دستگاه آدمکشی فعالش بیصبرانه منتظر اجرای فرامین آیت الله ها هاست تا محمدعلی هدایی را به قتل برساند؟ شما از رفتار غیر انسانی حکومت اسلامی ایران با رهبران مذهبی ادیان دیگر مطلع نیستید؟ چرا خود را به بی خبری میزنید؟ این بی مبالاتی شما واقعا قابل درک نیست!

تصمیم شما دایر بر عدم رسیدگی به پرونده این فعال سیاسی ــ مذهبی٬ نیز جدا غیر قابل فهم است! کیس پناهندگی محمد علی هدایی به روشنی نشان میدهد که وی مستحق فوری و بدون درنگ حق پناهندگی است. اما نه تنها شما به این پرونده٬ دلایل٬ مدارک و شواهد غیر قابل کتمانی که تمامی حکم به پناهندگی او میدهد توجهی نکرده اید٬ بلکه با بازداشت خودسرانه و رفتار غیر انسانی با وی او را با وجود شرایط سنی و جسمی نامناسب در بازداشتگاه نگهداشته اید٬ تا دیپورت کنید!؟

 

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی عمیقا به این تصمیم شما و مسولین پرونده محمدعلی هدایی معترض است. از شما میخواهیم با توجه به مدارک و ادله کافی در پرونده پناهندگی ایشان٬ به بازداشت وی فورا خاتمه دهید و بلافاصله امکانات مراقبت پزشکی و توجه به وضعیت روانی او را مهیا کنید.

ما برای رهایی محمد علی هدایی به هر مقام و دستگاه حقوقی که دستمان برسد علیه بی توجهی آشکار شما شکایت خواهیم کرد. با به کمک طلبیدن نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشر مانع اقدام ناعادلانه شما خواهیم شد.

امیدوایم اولین اقدام و واکنش شما به نامه اعتراضی ما٬ آزادی فوری وی از بازداشتگاه و بازگشایی پرونده و اقامت دایم وی در سوئد باشد.

 

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی –سوئد

۷  مارس ۲۰۱۲

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ