تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: مارکوس هل ویگ، خبرنگار آلمانی، در باره مینا احدی اگر دستشان به او برسد٬ با اولین جرثقیل اعدامش میکنند. چهارشنبه, ۳ام اسفند, ۱۳۹۰

یکسال بعد از آزادی از زندان جمهوری اسلامی مارکوس هل ویگ٬ در مورد دوران زندانی بودن خود و در مورد تجربیات خود در زندان جمهوری اسلامی حرف میزند. عنوان این مصاحبه این است: مبارزه برای آزادی ارزش دارد.

 

مارکوس میگوید که از روزی که از ایران بازگشته٬ روزانه خود را با مسائل ایران مشغول میکند، با ایرانیهای تبعیدی حرف میزند و مسائلی را که در زندان تجربه کرده است مرور میکند. او میگوید اخیرا خبر احتمال اعدام سکینه را درست در روزهای نزدیک به عید کریسمس شنیدم٬ البته این بارمیگفتند که  میخواهند بجای سنگسار او را اعدام کنند. ظاهرا بدلیل نبود “وسایل عملیاتی لازم” برای سنگسار نمیخواهند سکینه را سنگسار کنند ولی او را میخواستند به دار بکشند. او به سوالات خبرنگار دی ولت در مورد زندان و شکنجه و زندانیان دیگر پاسخ میدهد. خبرنگار در ادامه سوالتش از او در مورد این میپرسد که چگونه سفر را ارگانیزه کرد و اینکه در رسانه ها از عدم دقت در سازمان دادن این سفر صحبت شده است. یک سوال خبرنگار از او چنین است:

دی ولت:

بویژه برای تعدادی از کسانی که این موضوع را زیر نظر داشتند٬ یک امر مورد نقد است و آن ملاقات شما در محل کار وکیل سکینه و وصل شدن تلفنی مینا احدی یکی از افراد سرشناس اپوزیسیون حکومت اسلامی٬ که ساکن آلمان است با شما در این مذاکره است. در حالیکه تهران او را دشمن درجه یک خود و دشمن کشور قلمداد میکند.

 

مارکوس هلویگ: مینا احدی برای رژیم در ایران یک دشمن جدی و دشمن درجه یک است که  که اگر دستشان به او برسد در اولین فرصت و با اولین جرثقیل او را اعدام خواهند کرد. ولی ایران پر است از به اصطلاح دشمنان مملکت. برای اینکه حکومت شما را به عنوان دشمن مملکت نامگذاری کند٬ کار زیادی لازم نیست. از نظر حکومت خیلیها دشمن کشور هستند.

چطور شد که ما در دفتر وکیل حرف زدیم؟ ما یعنی عکاس من و من میخواستیم ملاقات را در یک جایی که شلوغ و محل رفت و آمد زیاد مردم است٬ انجام دهیم. اما پسر خانم آشتیانی سجاد فکر میکرد که مطمئن تر اینست که در دفتر کار وکیل این کار را بکنیم و چون اینرا کسی داشت میگفت که اهل آنجا بود و روابط و مناسبات را خوب می شناخت و خودش را هم طبعا نمیخواست به خطر بیاندازد، ما هم چنین تصور میکردیم که این پیشنهاد او قابل اجرا است و همین کا ر را کردیم.

 

دی ولت: تعدادی از منتقدین میگویند که شما در این جریان خودتان را زیاد به مشورتها و دستورات مینا احدی بستید که عضو یک سازمان به اسم حزب کمونیست کارگری ایران است.

مارکوس هلویگ: مینا احدی به اذعان همه٬ تنها کسی است که کمپین جهانی علیه سنگسار در ایران را سازمان داده و به پیش برده است. بهمین دلیل غیر قابل اجتناب است که کسی که میخواست روی این پرونده کارکند٬ با او تماس نگیرد.  باید با او حرف میزدم و باید با او در مورد برنامه خودم مشورت میکردم. اینکه مینا احدی بدلیل سرگذشت خود و زخمی که از حکومت خورده بعنوان یک مبارز برجسته علیه حکومت که رژیم اسلامی او را تعقیب میکند٬ از سوی ناظرین خارجی اینگونه قلمداد میشود که علائق دیگری جز اهداف مورد نظر من تعقیب میکند٬ ممکن است اینطور باشد ولی این اهداف  دیگر کدام ها هستند؟ من نمیتوانم بگویم. در عین حال باید اضافه کنم که او تنها کسی نبود که از اپوزیسیون ایرانی من با  آنها حرف زده و مشورت  کرده ام. احدی بدیهی است که خود را بعنوان رهبر کمپین علیه حکومت اسلامی در سطح علنی قرار میدهد٬ دیگرانی که من با آنها حرف زده بودم بنظر میرسد که در خفا و ساکت نقد میکنند و بهمین دلیل در سطح علنی مطرح نیستند.

 

. مصاحبه مارکوس هلویگ با روزنامه دی ولت آلمان

http://www.welt.de/print/die_welt/politik/article13869338/Es-lohnt-sich-fuer-die-Freiheit-zu-kaempfen.html

مارکوس هل ویگ خبرنگار روزنامه ” بیلد ام سونتاگ” بعد از یکسال کتابی منتشر کرده و در مورد تجارب تلخ خود در زندان جمهوری اسلامی و  رفتار وحشیانه با زندانیان حرف زده است. کمیته بین المللی علیه سنگسار از افشاگریهای این خبرنگار آلمانی در مورد سیاهچالهای جمهوری اسلامی استقبال میکند و یکبار دیگر همگان را به مبارزه فعال علیه جنایات و سنگسار و وحشیگریهای حکومت اسلامی فرا میخواند.

کمیته بین المللی علیه سنگسار

۲۲ فوریه ۲۰۱۲

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ