تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: شکایت یک خبرنگار ایرانی به مسئول دیپلماسی امریکا در حمایت از عبدالله اسدی و مینا احدی دوشنبه, ۲۴ام بهمن, ۱۳۹۰

http://anjomanzananedarband.wordpress.com/2012/02/13/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85/

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ