تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: فرزاد کمانگر به نماد تشکلهای پناهجویی تبدیل می شود چهارشنبه, ۱۲ام بهمن, ۱۳۹۰

farzad

گزارش ارسالی از انجمن حمایت از پناهجویان ایرانی در ترکیه همراه با اعتراضات جهانی ونیز حرکتهای گسترده ی مردمی در داخل ایران علیه نقض حقوق بشر وسرکوب دانشجویان ومعلمین کشورمان پناهجویان ایرانی در ترکیه اعتراضات خود را به مساله ی نقض حقوق معلمین در ایران نشان دادند.پناهجویان کشورمان از تمامی طیفهای پناهجویی (اقلیتهای مذهبی /فعالین کارگری /سیاسی /روزنامه نگاران و…) با ارسال نامه ها و گزارشات پیوسته به انجمن حمایت از پناهجویان ایرانی در ترکیه به نوبه ی خود اعتراض خود را به جو خفقان ایران برای معلمین و اساتید دانشگاه و فعالین دانشجویی نشان دادند. این مساله نشانگر آن است که کشورترکیه که هم اکنون به یک مرکز مبارزه ی متشکل پناهجویی علیه رژیم ایران تبدیل شده است و هر پناهجو به نوبه ی خود سعی دارد با قلمهای قاره پیمای خود برای سرنگونی رژیم ناقض حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تلاش نماید.
صلاح الدین عزیزیان (دبیر و سخنگوی انجمن حمایت از پناهجویان ایرانی در ترکیه) در این رابطه خاطر نشان کرد:
سده ی بیست ویک سده ی باورهای آزاد وارج نهادن به مسایل حقوق بشر است وبه همین جهت قشرهایی که موجب پیشبرد این اهداف می شوندباید از جایگاه ویژه یی برخوردار باشند.ایشان اضافه کردند:
معلمین واساتید دانشگاه پرچمداران آزادی ودموکراسی هستندو باید دولتها به حقوق معلمین احترام گزارند.ایشان با اشاره به وضعیت اسفبار معلمین در ایران و نیبز شکنجه واعدامهای پی در پی روشنفکران وقلم به دستان وفعالین حقوق بشر تاکیید کردند:
بدون تردید جامعه ی جهانی موضع گیری های محکمتری را نسبت به وضعیت حقوق بشر وشرایط اسفبار معلمین در ایران نشان خواهد دادواضافه کرد:تشکلها و انجمنهای صنفی ومدنی باید با دیدگاه گسترده تری به جایگاه ارزشمند وانسانی معلمان بنگرند وافزودند: – فرزاد کمانگر –  نماد همیشگی وجاودانه ی تشکلهای حقوق بشری خواهد بودوبدون شک انجمن حمایت از پناهجویان ایرانی در ترکیه در راستای دفاع از حقوق دانشجویان ومعلمین (به ویژه معلمین ودانشجویان پناهجو در ترکیه) گامهای موثرتری را برخواهد داشت.
دبیر وسخنگوی این انجمن پناهجویی در خاتمه تاکیید کرد: ما جامعه ی پناهجویی در ترکیه ودیگر کشورهای جهان باید به این سطح از روشنفکری برسیم که هر روز روز گرامیداشت حماسه ی بزرگ فرزاد کمانگر ودیگر شهدای راه آزادی و انسانیت است و بدین جهت باید برای تحقق این این آرمان تلاشهای منسجم تر وهدفمندتری را صورت داد. به همین دلیل باید تک تک تشکلها و انجمنهای پناهجویی ومدنی در هر نقطه ای از جهان مبارزات خود را در خارج از ایران در دفاع از حقوق دانشجویان واساتیددانشگاهها ادامه دهندو انجمن حمایت از پناهجویان ایرانی در ترکیه تلاش می کند که در این راستا پرچمدار حرکتهای اعتراضی به وضعیت اسفبارواعدام وشکنجه ی  معلمین 

ودانشجویان ارزشمند کشورمان باشد.

 

پیامی برای پناهجویان ترکیه ودیگر کشورها:
از تمامی پناهجویان دانشجو و معلمین و دیگر طیفهای پناهجویی در ترکیه ونیز دیگر کشورهای پناهجو پذیر در خواست می شود که مشکلات وگزارشات پناهجویی خود را برای انجمن حمایت از پناهجویان ایرانی در ترکیه ارسال نمایند تا از طریق این انجمن مشکلات آنها به گوش سازمانهای مستقل حقوق بشری وکمیسیاریای عالی پناهندگان (و اداره ی مهاجرت کشورهای پناهنده پذیر) برسد.
ایمیل تماس با انجمن حمایت از پناهجویان ایرانی درترکیه:
anjoman.help.ir@gmail.com 
شماره تلفن روابط عمومی انجمن:
۰۰۹۰۵۰۷۶۵۸۶۹۰۱ 
هرجا که پناهجو هست تشکلها وانجمنهای پناهجویی هم شکل خواهند گرفت …
تنها با مبارزه ی متشکل می توان به حقوق پناهجویی دست پیدا کرد …

 farzi

feri


 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ