تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: نامه ی یک خانواده ی پناهجو به دبیر فدراسیون پناهندگان سه شنبه, ۱۵ام آذر, ۱۳۹۰

http://anjomanzananedarband.wordpress.com/2011/12/03/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3/

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ