تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 116

بایگانی

دسته‌ها

_
:: در تظاهرات روزشنبه در دفاع از حقوق پناهندگی و راسیسم در استکهلم شرکت کنید. شنبه, ۱۲ام آذر, ۱۳۹۰

نباید اجازه بدهیم سیاست پناهنده پذیری سوئد قربانی سیاست های احزاب دسته راستی و نژادپرست این کشور شود. انسانها مستقل از اینکه در کجای جهان به دنیا آمده باشند دارای حقوق و ارزشهای برابر هستند، مردم انساندوست  سوئد سالهاست اثبات کرده اند که نه تنها با سیاست های غیر انسانی دولت در زمینه پذیرش پناهندگان مخالفت کرده اند بلکه در مقابل آن ایستادگی کرده اند. پس از ورود حزب راسیستی و خارجی ستیز دمکراتهای سوئد به پارلمان این کشور٬ مردم سوئد در اعتراض به راه یافتن این حزب به پارلمان به خیابان آمدند و علیه راسیسم و نژادپرستی و فاشیسم شعار دادند.در همین مورد روز شنبه سوم دسامبر قرار است تظاهرات های در چند شهر سوئد از جمله استکهلم برگذار شود.

 

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی بعنوان بخش پیشتاز و مترقی  جنبش مدافع حقوق پناهندگی به سهم خود تلاش می کند تا توجه افکار عمومی جامعه سوئد را به شرایط سخت و غیر انسانی پناهجویان در این کشورجلب کند و این جنبش را در جهت مبارزه علیه راسیسم و دفاع از حقوق برابر و شهروندی هرچه بیشتر تقویت نماید. تقویت تظاهرات روز شنبه سوم دسامبر در همین راستا است. فدراسیون همه ایرانیان و شهروندان سوئد را به  شرکت در این تظاهرات فرا می خواند.قدرت گیری راسیستها تنها به زیان پناهجویان و کسانی که پیشینه خارجی در سوئد دارند نیست. بلکه ارزشها و معیارهای انسانی در سوئد را نیز خدشه دار می کند. راسیسم و نژادپرستی یک پدیده شوم و ضد انسانی است و باید با همین دلیل آنها را افشا و رسوا کنیم. 

 

ایجاد گتوهایی خارجی نشین و بی تفاوتی دولت در قبال زندگی برابر برای  آنها، یک دلیل مهم رشد راسیسم و  خارجی ستیزی در کشور سوئد است. اعمال فشار برپناهجویان در سال جاری یک نمونه روشن از سیاست ضد خارجی گری پنهان و آشکار دولت این کشور است. مبارزه علیه راسیسم و نژادپرستی و دفاع از حقوق پناهندگی یک امر انسانی و سکولاریستی ماست و برای به دست آوردن آن مبارزه می کنیم. این مبارزه  باید در همه جا با جدیت دنبال شود تا جامعه در مقابل آن مصون بماند.فدراسیون به سهم خود با سازماندهی و شرکت در تظاهرات٬ برگزاری سمینار و کار آگاه گرانه تلاش خواهد کرد تا توجه افکار عمومی و حمایت جامعه سوئد را به این مبارزه جلب کند.

شنبه  سوم دسامبر ساعت ۱۵

محل تجمع : سلوسن Slosen

 

همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی- سوئد

اول دسامبر ۲۰۱۱

 

 

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2018 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ