تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 116

بایگانی

دسته‌ها

_
:: اعتصاب۱۵نفر در استکهلم در اعتراض به تصمیمات اداره مهاجرت جمعه, ۱ام مهر, ۱۳۹۰

اطلاعیه
گروهی از فعالان سیاسی کرد ایرانی کە نزدیک بە ۱۵ نفر هستیم، برای اعتراض به تصمیمات ادارە مهاجرت سوئد و دیپورت پناهندگان سیاسی‌ به ایران، دست به اعتصاب زده و از تمامی سازمانها و نهادهای حقوق بشر تقاضای همکاری داریم .
ما از اداره مهاجران سوید خواهان نگهداشتن دیپورت وگرفتن اجازه اقامت در سوئد هستیم و از شما حامیان حقوق بشر و نهادها صمیمانه تقاضا داریم که برای پیشبرد اهدافمان ما را یاری کنید.

لاذم به ذکر است ما از ۲۰.۹.۲۰۱۱ دست به اعتصاب زده ایم و به علت نبود امکانات در شرایط بحرانی و بدی قرار داریم و نیاز مبرم بە چادر و وسایل اولیە برای زندگی (  البتە اگە بە این زندگی میگن ) در پیادە رە را داریم.

مکان: sergetsberg استکهڵم

سنخنگو : ریبوار ابراهیم زادیان

تلفن: ۰۷۶۰۸۶۵۰۵۰

با سپاس فراوان جمع اعتصاب کنندگان سوید در استکهلم

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2018 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ