تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: لینک روزنامه Aftonbladet چاپ سوئد در مورد توقف اخراج علی منصوری به همراه ترجمه دوشنبه, ۷ام شهریور, ۱۳۹۰

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13528896.ab

 

ترجمه مقاله ای از روزنامه Aftonbladet  درکشور سوئد

 

تظاهر کنندگان، مانع از اخراج یک پناهجوی ایرانی بنام علی منصوری، از فرودگاه Arlanda (فرودگاه بین المللی اسکهلم – سوئد) بسوی ایران شدند.

 

خلبان ازپروازهواپیما امتناع کرد. بیست فعال (مدافعین حقوق انسانها. مترجم) روز۲۶ اوت سال ۲۰۱۱ موفق شدند از اخراج یک پناهجوی سیاسی ایرانی ۲۸ ساله بنام علی منصوری، جلوگیری کنند. هواپیما قراربود ساعت ۹.۴۰  دقیقه صبح روز جمعه ۲۶ اوت سال ۲۰۱۱ از استکهلم واز طریق آمستردام بطرف ایران پرواز کند. ولی قبل از اینکه محمد وارد سالن هواپیماشود، خلبان خبرداد که پروازنمیکند.

 

گروهیکه خواهان متوقف شدن دیپورت علی بودند وازنهادهای مختلف ازجمله فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی، هیچ انسانی غیر قانونی نیست، درآنجا جمع شده و روبمسافرین صحبت کرده وتوضیح دادند، چنانچه علی منصوری به ایران برگردانده شده وتحویل مقامات دولت جمهوری اسلامی شود، ایشان زندانی شده وخطراعدام شدن برایش وجود دارد. زیرا که ایشان فعالیت سیاسی علیه رژیم ایران داشته است.

 

یکی ازاین فعالین، بنام ماتیاس برن هاردسون که عضو شورای شهریکی ازشهرداریهای اطراف استکهلم وعضوحزب سوسیالیستهای عدالتخواه درسوئد میباشد چنین میگوید:

ما درگِیت خروجی بسمت هواپیما که قصدداشت ازطریق آمستردام بایران پرواز کند وقراربود علی منصوری را با خود بایران ببرد، ایستاده بودیم وازمسافرین سؤال میکردیم، آیا مسافرپروازخروجی ساعت۹.۴۰  بسمت آمستردام هستید؟ دراین صورت اعلامیه های توضیحی خودمان مبنی بردلایل ما برای متوقف کردن دیپورت علی منصوری بایران را پخش میکردیم واز آنها خواهش کردیم که این اعلامیه هارا بدست خدمه وخلبان هواپیما برسانند.

 

طبعأ واردشدن به گِیت خروجی بسمت هواپیما، کار ساده ای نبود. برای حل این مشکل، گروه متوقف کردن اخراج علی منصوری، بسرعت یک بلیط هواپیمائی خریداری میکنند تا خودشان را بصحنه حساس یعنی آخرین مرحله چک این برسانند. درحالیکه حدود صد نفرمنتظر چک کردن وسایلشان برای خروج بودند، ماتیاس خودرا به صحنه رسانده و در حالیکه مشغول بسخنرانی بود که ادراره مهاجرت تصمیم باخراج علی منصوری فعال سیاسی علیه جمهوری اسلامی را کرده است، متوجه میشود که ماشین حامل علی منصوری که توسط مامورین اداره مهاجرت، ایشان را از بازداشتگاه بپای هواپیما اوردند وماشین را درکنارهواپیما پارک کردند.

ماتیاس باچشم خود میبیند که چمدانهای علی را درمحوطه بارها قراردادند. بلافاصله متوجه میشود که چمدانهای اورا از میان بارها بیرون آوردند. صدای خلبان هواپیمارا میشنود که میگویدعلی را ازداخل هواپیما بیرون بیاورید. ماتیاس اضافه میکند که علی رامجددأبه بازداشتگاه اداره مهاجرت انتقال میدهند.

 

آنطور که معلوم است، علی درایران بدلیل فعالیت سیاسی علیه رژیم ایران، زندانی بوده وتحت شکنجه قرارگرفته است. ماتیاس اضافه میکند، علی بقید ضمانت اززندان آزاد شده ودرطول مدت انتظار برای دادگاه، موفق میشود ازکشورخارج بشود. بهنگام خانه گردی او، اسناد فعالیتهایش علیه رژیم بدست مامورین جمهوری اسلامی میافتد که زندانی شدن ونهایتأ اعدام درکمین اوست.

 

یک قدم ازپیروزی

 

ماتیاس میگوید دلیل اینکه خلبان ازپذیرش علی برای پرواز بایران خودداری کرده است را نمیداند. خلبان شاید اطلاعاتی دستگیرش شده است. برخأ بهنگام اخراج پناهجو، اتفاق میافتد که فرداخراجی، ازفرط ناراحتی مریض میشود و استفراق میکند. بهرتقدیریک آرامشی برای ما است که خطرعاجل فعلأ سپری شد.

 

ولی این پیروزی هنوز موفقیت نهائی نیست. باید مراقب بود که اویک تجدید نظر ازطرف اداره مهاجرت دریافت کند. مقامات سوئد متوجه جهتگیریهای جدید دولت ایران نیستند. وزیر امورخارجه ایران بطور یقین گفته است، کسانیکه تحت عنوان پناهجوی سیاسی از کشورهای دیگرتقاضای پناهندگی سیاسی میکنند، اساسأ جرم خودشانرا گواهی میکنند. بهنگام بازگشت بایران بدلیل اینکه متقاضی پناهندگی سیاسی درسوئد بوده اند، همگی بازداشت میشوند.      

 

 

 

 

 

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ