تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 116

بایگانی

دسته‌ها

_
:: خبرخوش دیگر، حکم اخراج پیمان نجفی روزجمعه ۱۲ اوت ۲۰۱۱ در لحظات آخر پرواز وی به ایران متوقف شد. جمعه, ۲۱ام مرداد, ۱۳۹۰

 sibiloo

روز جمعه  ۱۲ اوت، ساعت هشت صبح پیمان به دفتر فدراسیون تلفن زد و گفت: پلیس آمده است و دارد من را به فرودگاه می برد. دو هفته بود فعالیت زیادی برای متوقف کردن حکم اخراج پیمان در جریان بود. پرواز پیمان ساعت ۱۲:۳۰ بعدازظهر صورت می گرفت. خبر رسانی زیادی شروع شده بود. خانم اندیشه علیشاهی، احمد فاطمی و عبدالله اسدی هرکدام بخشهای مختفی از کار را بین خود تقسیم کردند. شب قبل از آن روزنامه جام نیوز جمهوری اسلامی بازهم مثل کیهان شریعتمداری علیه پناهجویان ایرانی شروع به افترا و نفرت پراکنی کرده بود و مشخصا از پیمان نجفی اسم برده بود و وی را به دروغگو و فرصت طلب و خیانت کار به کشور متهم کرده بود.

 

با اولین تلفن اندیشه علی شاهی به اداره مهاجرت تصمیمات بعدی در مورد پرونده پیمان را به دادگاه مهاجرت واگذار کردند. احمد فاطمی طی مدت چند دقیقه بخشهای مهمی از روزنامه جام نیوز علیه پناهندگان را ترجمه کرد و به همراه نامه فدراسیون و لینک روزنامه جام نیوز به دادگاه مهاجرت فرستادیم و خواستار متوقف کردن فوری حکم اخراج پیمان شدیم. وقت به سرعت برق می گذشت تلفنها به فعالین فدراسیون امان نمی داد. نگرانی ها بالا گرفته بود هر کس دوست داشت در آن لحظات حساس کاری بکند.

 تعدادی از پناهجویان و فعالین سیاسی به طرف اداره مهاجرت در سولنا حرکت کردند و در مقابل این اداره دست به اعتراض زدند. اینها هم موفق شدند چند مورد با مسئولین اداره مهاجرت صحبت کنند و اداره مهاجرت را در جریان اعتراض خود قرار دهند. در روز ۱۱ اوت هم در مقابل اداره مهاجرت در استکهلم و لیندسبری در اعتراض به حکم اخراج پیمان و نوید میرپورزاده اعتراضات دیگری سازماندهی شده بود. ساعت پرواز پیمان  کم کم نزدیک می شد انگار همه چیز به سرعت می گذشت. دوستانی که در مقابل اداره مهاجرت دست به اعتراض زده بودند به طرف فرودگاه آرلاندا حرکت کردند و در آنجا نیز دست به تجمع زدند. در این فاصله نیز مدارک بیشتری در مورد پرونده پیمان به دادگاه فرستاده شد. لحظه به لحظه در جریان تصمیم دادگاه قرار می گرفتیم و مراحل رسیدگی به این پرونده را به همدیگر خبر می دادیم.

 خوشبختانه هواپیما بدون پیمان به پرواز درآمد و لحظاتی بعد از طریق دادگاه خبر رسید که حکم اخراج پیمان هم متوقف شده است.

فدراسیون بار دیگراز همه کسانی که در طول این مدت نگران سرنوشت پیمان بودند و هستند می خواهد که تا زمان آزادی وی از بازداشتگاه به ارسال ایمیلهای اعتراضی خود به اداره مهاجرت سوئد ادامه دهند. باید در تمام طول هفته آینده برای متوقف کردن حکم اخراج نوید میرپورزاده هم  تلاش کنیم. فدراسیون تا همینجا به همگی تبریک و خسته نباشید می گوید. 

 

همبستگی،فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی – سوئد

  ۱۲ اوت  ۲۰۱۱

 sibilooo

siibiiloo

siiibiloo

sssss

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2018 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ