تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: محمود موسوی نسل پس از انقلاب عظیمی که شکست خورد چهارشنبه, ۱۹ام مرداد, ۱۳۹۰

M_Mousavi

من یکی از متولدین نسل سوخته  پس از شکست انقلاب ۱۳۵۷ هستم، نسلی که حکومت قرآنی، آخوند و حزب الله و آیت الله های مرتجع با توسل به زورخود را بر آن حاکم کردند. من آنجه را که به خاطر دارم از این رژیم چیزی جزء مصیبت، بدبختی، فقر و سرکوب وحشیانه ندیده ام. آنچه که می بینم جزء ترویج و دامن زدن به یک تفکر ارتجاعی و عقب مانده مربوط به  قرون وسطی و دوران ظهور اسلام در  ۱۴۰۰ سال پیش است.

 

 ما جوانان ایران برای کسب آزادی و رفاه و خوشبختی مبارزه می کنیم و میخواهیم مثل انسان زندگی کنیم ولی ما نسل پس از انقلابیم و وجود جمهوری اسلامی با هیچ کدام از امیال و آرزوها و خواسته های انسانی ما همخوانی ندارد. برای همین است مدام از دو طرف مورد حمله گله های لباس شخصی و بسیجیان مزدور قرارمیگیریم. از یک طرف مورد هجوم با لبه تیز شمشیر از رو بسته مزدوران جمهوری پلید اسلامی و از طرف دیگر فرهنگ مستحجن اسلامی را که هر دوی این موارد ریشه در مذهب و سنت اسلامی  دارند.

من از اسلام و حکومت اسلامی و قوانین اسلامی در ایران متنفرم،جوانان درایران میخواهند کسی به خواسته های آنها پاسخ مثبت بدهد، آنها از حق شادی و خندیدن هم برخوردار نیستند، جمهوری اسلامی برای سرکوب زنان به قوانین اسلامی متوسل می شود. با اینکه مردم در ایران از هرچه قانون و سنن و آرا و رسم و رسوم اسلامی است متنفرهستند، ولی با این حال برای زنان در ایران همه چیز برمبنای احکام و قوانین اسلامی از خندیدن تا آریش و بیرون بودن موی سر، تا نوع پوشیدن کفش و جوراب و مانتو و روسری اجباری است.

 

ما مذهب نمیخواهیم مذهب یک عقیده شخصی است ولی در مملکت ما همه چیز مذهب تعیین می کند. جمهوری اسلامی جای ارزشهای انسانی را با توسل به زور به ارزشهای مذهبی- اسلامی عوض کرده است و از هر زاویه ای که نگاه کنیم وجود جمهوری اسلامی خود به اندازه ای کثیف و غیر انسانی است که حتی روی مناسبات و معاشرت جامعه تاثیر منفی گذاشته است.

اما جمهوری اسلامی کور خوانده است چون من و امثال من و متولدین این رژیم که تربیت شده دوره پس از انقلاب ۵۷ هستیم، از بیخ و بن خواهان دگرگونی و فروپاشی رژیم فاشیستی- اسلامی در ایران هستیم. در جمهوری اسلامی زن رسما و قانونا بی حقوق و درجه چندم بحساب میاید. وجود جمهوری اسلامی به خودی خود یعنی تحمیل بی حقوقی، یعنی هتک حرمت انسان، یعنی  تحقیر و تمسخر و تجاوز. من یکی از گریختگان دست جمهوری اسلامی هستم در هرجای جهان که باشم از مبارزه علیه جمهوری دست نخواهد کشید.

*******

 

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ