تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: محمود راکی ۱۳ سال زندگی بدون اقامت خود را جشن گرفت جمعه, ۱۴ام مرداد, ۱۳۹۰

rrak 

محمود راکی متقاضی  پناهندگی در سوئد بجای برگزاری جشن اجازه اقامت، ۱۳ سال زندگی بدون اقامت خود را در میان جمعی از دوستانش برگذار کرد. محمود می گوید: سیزده سال زندگی بدون اقامت یعنی سیزده سال ترس و اضطراب از بازداشت و دیپورت به جهنم جمهوری اسلامی در ایران. سیزده سال زندگی بدون اقامت یعنی سالی چند بار عوض کردن محل سکونت، یعنی بیکاری و زندگی بدون پول و بدون تحصیل، یعنی سیزده سال زندگی غیرعادی، یعنی زندگی بردوار در مهد تمدن اروپا، جایی که در آن دم از رعایت حقوق بشر زده می شود، انگار که من  انسان نیستم و نباید حقوق بشرم رعایت شود.

 

در طول سیزده سال گذشته تا زمان نوشتن این اطلاعیه، محمود راکی  برای  رفع مشکلات خود از جمله مراجعه به پزشک، پیدا کردن مسکن و فرار از تنهایی، بارها و بارها به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی به طور مشخص در گوتنبرگ مراجعه کرده است.علاوه برآن محمود در اکثر فعالیتهای سیاسی و اجتماعی چه  در دفاع از حق پناهندگی و چه برعلیه جمهوری اسلامی در ایران در صفوف فدراسیون و نیرو های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی شرکت فعال و چشمگیری داشته است.

 

لازم به توضیح است که  محمود بر اثر عدم دست رسی به موقع به پزشک و ترس از دستگیری و اخراج به ایران بارها دچار بیماریهای روحی، جسمی و روانی گردیده و از این بابت  در شرایطی بسیار نامناسب و غیر انسانی بسر می برد. محمود می گوید: در این سیزده سال در بدترین شرایط زندگی کرده ام اگر بدلیل ترس از زندان و شکنجه  در ایران نبود، این نوع زندگی حتی بمدت یک سال هم برایم قابل تحمل نبود. او می گوید: بارها به اداره مهاجرت سوئد گفته ام من فقط بخاطر ترس از آزار و اذیت تن به تحمل این زندگی داده ام ولی مگر گوش شنوایی در این  اداره وجود دارد  تا به سوالات من پاسخ بدهد؟

فدراسیون سه سال پیش هم در دفاع از دلایل درخواست پناهندگی محمود راکی به اداره مهاجرت سوئد نامه نوشت، ولی متاسفانه هنوز که هنوز است این اداره حاضربه دادن اجازه اقامت به محمود نبوده است.علاوه بر نکاتی که  به آن اشاره شد، محمود راکی درماهای مارس، آوریل و مای در تحصن پناهجویان ایرانی هم شرکت کرد و علیه رژیم جنایتکار اسلامی در ایران و دردفاع از حق پناهندگی خود مبارزه کرد. فدراسیون جهت اطلاع افکار عمومی اقدام به انتشار تصاویر جشن ۱۳ سال زندگی بدون اقامت محمود و خلاصه ای از داستان زندگی پناهندگی وی کرد تا بعنوان “طنز تلخ” درسیاست پناهندگی دولت سوئد مورد توجه افکار عمومی جامعه قرار گیرد.

 

همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی – سوئد

دوم اوت ۲۰۱۱

 rakolo

Mahmoud Raki firade 13 årsdagen av sitt papperslösa liv i Sverige

I stället för sitt uppehållstillstånd firade Mahmoud Raki, asylsökande i Sverige, 13 årsdagen av sitt papperslösa liv i Sverige tillsammans med några vänner. Han säger:

Tretton års liv utan tillstånd betyder tretton års oro och fruktan för arrestering och avvisning till helvetet, dvs islamiska republiken Iran. Tretton år utan tillstånd innebär upprepande flyttningar, arbetslöshet, liv i absolut fattigdom och utan skolan i ett land som påstås är ett av de mest civiliserade länder i Europa. I ett land som påstås att man respekterar mänskliga rättigheter. Liksom att jag inte är en människa och mina rättigheter ska inte respekteras.

Under de senaste 13 åren har Mahmoud vände sig många gånger till Iranska Flyktingars Riksförbund, IFRS, särskilt i Göteborg, för att få hjälp med vård och medicinering, hitta en bostad eller att inte vara helt ensam. Dessutom har Mahmoud deltagit i de flesta av alla politiska oppositions aktiviteter och bland annat i IFRS:s demonstrationer och politiska verksamheter. Han har varit väldigt aktiv i politiska arbeten mot islamiska regimen i Iran.

På grund av att Mahmoud inte hade tillgång till vård och läkare i tid och var rädd för att bli tagen och avvisas till Iran drabbades och fortfarande drabbas av olika fysiska och psykiska ohälsor och lever under alldeles omänskliga och olämpliga situationer. Han säger:

Jag har levt i det mest opassande situationen under de senaste tretton åren. Om jag inte var rädd för tortyr och fängelse i Iran tålde jag knappt ett års liv under så dåliga villkor. Jag har berättat för Migrationsverket att jag kunde tåla detta bara på grund av tortyr och omänsklig behandling i Iran. Men finns det någon som lyssnar på mig och ge svar på mina frågor?

För tre år sedan skrev IFRS ett brev till Migrationsverket och försvarade hans rätt att stanna i Sverige. Tyvärr har Migrationsverket inte beviljat honom uppehållstillstånd hittills.

Mahmoud deltog dessutom i iraniernas sittstrejk i Göteborg under mars, april och maj i år och kämpade mot iranska regimens kriminella gärningar mot iranska folket samt för sin asylrätt i Sverige.

IFRS ska publicera bilder från tretton årsdagen av Mahmouds papperslösa liv och en kortfattad berättelse av hans asylliv i Sverige för allmänhens kännedom om den bittra satiren i Sveriges asylpolitik.

Iranska Flyktingars Riksförbund i Sverige

۲۰۱۱-۰۸-۰۴

 

 raki

rakii

rakki

 rak

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ