تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: پریسا حیدری ظهور امام زمان و پایان دنیا پنجشنبه, ۳۰ام تیر, ۱۳۹۰

Parisa_167_x_198

داستان ظهور امام زمان و تحلیل و بررسی آن همیشه سوژه جالبی است برای نوشتن، مخصوصا این روزها که در ایران بازار گرمی هم پیدا کرده است. با ظهور پدیده ای به نام احمدی نژاد در دستگاه جمهوری اسلامی بازار کذب و ریای حکومت ننگین جمهوری اسلامی نیز رونق گرفته است. روزانه صدها ساعت از وقت رسانه های داخلی صرف پرداختن به ترویج و تبلیغ خرافه پرستی میشود که صد البته همیشه نتیجه بلعکس میدهد و بیشتر مایه تاسف و گاهی خنده مخاطب است. داستان هایی چون هاله نور احمدی نژاد و متعاقب آن داستانهایی دیگر از این دست که از جانوران جمهوری اسلامی به اشکال مختلف نقل میشود.

طبق ادعای خودشان امام زمان در  سالهای اخیر سعی داشته تا به اشکال گوناگون بر رجال جمهوری اسلامی ظاهر شود و همیشه حامل اخباری چون نزدیک بودن ظهورش یا معرفی خامنه ای به عنوان نایب خود بوده است. آنها سعی دارند از این طریق افکار عمومی را را به سمت مذهب و نزدیک بودن ظهور امام زمان منحرف کنند که مثلا پایه های حکومت ننگین  خود را محکم سازند غافل از اینکه روز به روز به مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیکی و دیپلماتیک در ایران دامن میزنند.هرگاه هم صدای اعتراضی بلند میشود دست به خشونت و ارعاب و اعدام زده و با ایجاد خفقان سعی میکنند به عمر حکومت دیکتاتوری خود بیفزایند.

در واقع حکومت ارتجاعی خامنه ای دست به اعمالی میزند که محمد ۱۴۰۰ سال پیش با پدید آوردن ایدئولوژی اسلامی آغاز کرد با کشتار و خون ریزی و از دم تیغ گذراندن مخالفانش. حاکمان جمهوری اسلامی در رقابت و کشمکش در کسب قدرت  از هیچ کاری فرو گذار نبوده و حتی به خودشان هم رحم نمیکنند،اصلا هدف محمد از به وجود آوردن اسلام کسب قدرت و حاکمیت بود. در ایران نه تنها مذهب و یا لامذهب بودن امری خصوصی نیست بلکه همین مسئله بهانه ای است برای روا داشتن آزار و اذیت مجریان قانون بر مردم. با تمام این اوصاف هنوز حکومت جمهوری اسلامی ادعا میکند که ایران جامعه ای آزاد است.آزادی در چهار چوب قوانین سفت و سختی که تماما ساخته و پرداخته ذهن بیمار قانونگذاران آن میباشد.

این روزها دولت احمدی نژاد با پیش کشیدن بحث پایان جهان و ظهور مهدی سعی دارد خودش و خامنه ای را زمینه ساز این واقعه جلوه داده و چهره ای روحانی از خودشان بسازند تا ازآن طریق شاید بتواند  جایی در بین عده ای اندک از مردم مذهبی ایران باز کنند و با این حربه بهانه ای به دست می آورد تا به سرکوب و قلع و قم کردن مخالفان مذهب بپردازد.با پرداخت ماهانه ۴۰هزار تومان که ادعا میکنند از کیسه امام زمان  مستقیما بر سر سفره ملت میرود سعی دارند تا قشر ضعیف و آسیب پذیر جامعه را نیز به خود جذب کنند. میتوان از قصه سرایی های دولت احمدی نژاد در رابطه با ظهور مهدی به این نتیجه رسید که او در پی دستیابی به دو هدف عمده میباشد؛ سرکوب و مرعوب ساختن منتقدین و مخالفین دولت و انحراف اذهان عمومی به سمت مذهب. روحانیت اهل تشیع همیشه ادعا میکرده که امام دوازدهم شیعیان خود را از دید مردم پنهان کرده و در نهایت یک روز بر آنان ظاهر میشود و دنیا را سرشار از عدالت الهی می کند. پرداختن به این داستان تخیلی حتی در میان روحانیت اهل تسنن نیز رسوخ کرده است. روزانه داستانهای متفاوتی در این باره از طریق تریبونهای رسمی دولت میشنویم برای مثال یا علی گفتن خامنه ای هنگام تولد. این روزها نشر اکاذیب نیز به قوانین مدنی جمهوری اسلامی افزوده شده است حاکمان و روحانیون جمهوری اسلامی با  تولید سناریو ظهور امام زمان سرپوشی ساخته اند تا روی جنایات روزافزون خود بگذارند و همچنان در  تلاش برای ساخت داستانهایی از این دست برای بقای حکومت ننگینشان  میباشند.

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ