تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: یورش پلیس به محل تحصن پناهجویان ایرانی در نروژ را محکوم کنید! جمعه, ۱۰ام تیر, ۱۳۹۰

11111111360_x_270

روز پنج شنبه ۳۰ ژوئن ساعت ۸ صبح پلیس نروژ با همکاری مقامات کمون اسلو و بنا به درخواست کلیسائی که پناهجویان در مقابل آن دست به تحصن زده بودند یورش  برد و چادرو وسیل و شعارها و عکس ها و پلاکاردهای آنها  را جامع آوری کرد و با خود بردند. ظاهراً بهانه کلیسا خطر آتش سوزی در محل بوده است. پناهجویان متحصن بعد ازظهر همان روز و این بار با چادرهای نسوز برای بار دوم به محل بازگشتند وادامه تحصن را ازسر گرفتند.

 

 اما ساعت ۸ شب همان روز ۱۲ ماشین پلیس برای بار دوم و این بار با تریلی به محل تحصن یورش بردند و این بار نیز کلیه وسایل آنها را بار کردند و باخود بردند. لازم به ذکر است که در کنار تحصن پناهجویان ایرانی شماری از پناهجویان اهل اتیوپی هم دست به تحصن زده بودند که پلیس وسایل آنهارا نیزجمع آوری کرد با خود بردند.

 

 این اولین باری نیست که پلیس نروژ ازاعتراض دسته جمعی پناهجویان جلوگیری می کند. چند سال پیش هم با سگ و اسب به محل اعتراض پناهجویان افغان یورش بردند، تچهیزات آنها را جمع  کردند  و بسیاری از آنها را زیر اسب گرفتند و سگ های خود را به جان آنها انداختند و شماری از آنهارا زخمی و دستگیر کردند و از ادامه اعتراض پناجویان جلوگیری کردند و این بار نیز از ادامه اعتراض پناهجویان ایرانی و اتیوپیایی جلوگیری به عمل آوردند.

 

 فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی این اقدام پلیس نروژ را بشدت محکوم می کند و از همه سازمانها و نهادهای انسان دوست و مدافعان حقوق پناهندگی و افکار عمومی جامعه نروژ می خواهد که به یاری پناهجویان ایرانی بشتابند و به اقدام پلیس اعتراض نمایند. باید تلاش کنیم چادر و تچهیزات تحصن پناهجویان را از پلیس پس بگیریم و امکان ادامه اعتراض و مبارزه پناهجویان را  فراهم نمایم. پناهجویان ایرانی بدلیل شرایط سخت پناهندگی در نروژ دست به اعتراض زده اند. به دلیل بی توجهی اداره خارجیان و مقامات دولت نروژ نسبت به حقوق پناهندگی آنها، و در اعتراض به بستن پرونده هایشان و در اعتراض به حکم اخراج خود به جهنم جمهوری اسلامی.

 پناهجویان حق دارند اعتراض کنند تا افکار عمومی جامعه نروژ را از شرایط سخت زندگی خود آگاه کنند. این پناهجویان کسانی هستند که برای حفظ جان و زندگی خود از ایران گریخته اند. از رژیمی بنام جمهوری اسلامی، رژیمی که فقط با شکنجه های وحشیانه و با تجاوز به متهمین سیاسی و با ایجاد اختناق سیاسی و بجود آوردن فضای رعب و وحشت به حاکیت خود ادامه می دهد. به همین دلیل باید برمبنای شرایط موجود در ایران همه پناهجویان ایرانی به عنوان پناهنده پذیرفته شوند. در ضمن فدراسیون از همه کسانی که تحصن پناهجویان  ایرانی درنروژ را تعقیب می کنند می خواهد که متن انگلیسی ضمیمه این اطلاعیه را از طریق ایمیل خود با آدرسهای زیر وسیعا برای مقامات و اداره خارجیان نروژ بفرستید.

همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

یکم ژوئیه ۲۰۱۱

22222222222222222

3333333333333333

.

 

Postmottak@jd.dep.no                                                                                         

postmottak@une.no                                                                                                   

udi@udi.no                                                                                                                 

Faks:
۰۰۴۷ ۲۱ ۰۸ ۵۰ ۰۱

۰۰۴۷ ۲۳ ۳۵ ۱۵ ۰۱

 

To The Norwegian Directorate of Immigration UDI and UNE

I have been informed that a group of Iranian refugees in the cities of Oslo and Trondheim in Norway, from 2. June 2011 is on strike to achieve their legitimate demands. Their demands from the Norwegian government are to halt any deportation of Iranian asylum seekers to Iran and to grant asylum to refugees fleeing from the Islamic republic’s hell.

In support of the demands of Iranian asylum seekers on strike, I ask the Norwegian government and the responsible for Refugee policies to consider the grave human rights situation in Iran, where arrest and detention, torture and executions of political opponents and anyone who does not follow reactionary Islamic law is normal. Therefore I ask to stop the deportation of Iranian asylum seekers, and give them asylum. The Norwegian government and officials responsible for refugee affairs are directly responsible for any consequences of the deportation of asylum seekers to Iran under the Islamic regime.

 

Best Regard

Name:

Country:

Email:

Organisation:

 4444444444444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ