تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: اقدام جهانی ۳۱ مارس، اطلاعیه شماره یک: برپایی تظاهرات در برابر بازداشتگاه جمال صابری در ژاپن حضور فعال فرشاد حسینی در کنفرانس مطبوعاتی در توکیو یکشنبه, ۳۰ام خرداد, ۱۳۸۹

جمال را آزاد کنید!

بنا به گزارش نماینده اعزامی کمپین “جمال را آزاد کنید” به توکیو، روز چهارشنبه ۳۱ مارس تظاهراتی در مقابل بازداشتگاهی که جمال صابری در آن بسر میبرد برپا شد. در این تظاهرات فرشاد حسینی نماینده فدراسیون نیز شرکت داشت.

در این روز همچنین نماینده اعزامی ما در کنفرانس مطبوعاتی آقای بوستامانتا، بازرس ویژه سازمان ملل برای رسیدگی به وضع پناهندگان در ژاپن حضور داشت. آقای بوستامانتا گزارش مشروحی از وضعیت پناهندگان در ژاپن ارائه کرد. سخنان فرشاد حسینی در این کنفرانس در مورد جمال صابری و اوضاع ایران و رژیم جناتیکار اسلامی و رفتارهای غیر بشری دولت ژاپن مورد توجه آقای بوستامانتا و استقبال خبرنگاران و حاضرین قرار گرفت. چندین خبرنگار با فرشاد حسینی مصاحبه کردند. تا همینجا روز ۳۱ مارس یک موفقیت برای همه کسانی که علیه وضعیت اسفبار پناهندگان در ژاپن مبارزه میکنند و بویژه برای کمپین “جمال را آزاد کنید” بود.

همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

۳۱ مارس

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ