تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 116

بایگانی

دسته‌ها

_
:: فــوری فـــوری پنجشنبه, ۱۹ام خرداد, ۱۳۹۰

 
لطف کنید  همین امشب این نوشته را به آدرس ایمیل و شماره فکس زیر برای اداره مهاجرت بفرستید ولی توجه داشته باشید قبل  قبل از فرستادن تکست فارسی را پاک کنید. در ضمن نامه قبلی فدراسیون در مورد مرضیه هم ضمیمه است
Till: Migrationsverket 
                                                                  
Stoppa avvisning av Marziye Kamangar till Iran

Ärende: Om Marziye Kamangar iransk asylsökande
Ärende nr. 11-240432
 
Marziye Kamangar riskerar livet vid en avvisnig till Iran. Skicka denna protest till migrationsverket och svenska myndigheter för ett omedelbart stopp på avvisning av en kvinna i nöd. Läs vidare om Marziyes fall i bifogade fil.
Tack för ditt stöd!
Ifrs
Migrationsverket@migrationsverket.se
 
Fax: 08-593 611 01

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2018 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ