تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 116

بایگانی

دسته‌ها

_
:: از فدراسیون به اداره مهاجرت سوئد موضوع: مرضیه کمانگر پناهجوی ایرانی سه شنبه, ۳ام خرداد, ۱۳۹۰

موضوع: مرضیه کمانگر پناهجوی ایرانی 

 با شماره پرونده ۲۴۰۴۳۲- ۱۱

به اطلاع میرسانیم که روز یکشنبه ۲۲ ماه مه،  پلیس استکهلم خانم مرضیه کمانگر پناهجوی ایرانی را دستگیر کرد و هم اکنون در بازداشتگاه ماشتا در خطر دیپورت به ایران بسر میبرد. جهت اطلاع اداره مهاجرت، از همان ساعات اولیه بازداشت مرضیه، بسیاری از ایرانیان نه تنها در سوئد بلکه در بسیاری از دیگر کشورها با دفتر فدراسیون مرتبا تماس میگیرند و در مورد سرنوشت مرضیه بشدت اظهار نگرانی میکنند. اظهار نگرانی ایرانیانی که بطور مدام با ما در تماس هستند یک نگرانی واقعی است؛ چرا که آنها خانواده  و بستگان کمانگرها را میشناسند و میدانند که جان و زندگی هیچکدام از آنان در طول ۳۰  سال  گذشته در امان نبوده است. در طول سالهای گذشته بیش از ۱۵ نفر از بستگان و اعضای این خانواده در مبارزه علیه رژیم ایران جان خود را از دست داده اند. آخرین آنها فرزاد کمانگر بود که سال گذشته به جوخه اعدام سپرده شد.  پدر مرضیه محمد کمانگر و دو عمویش به نامهای حبیب الله و عبدالله کمانگر در مبارزه علیه جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند و بسیاری از آنها بعنوان پناهنده راهی کشورهای اروپایی شدند.

 

مرضیه در ایران از سوی همسرش به مرگ تهدید شده بود و به همین دلیل تا زمان خروجش از ایران به صورت مخفی زندگی می کرده است. علاوه بر این مرضیه با سازمان کومله ارتباط تشکیلاتی داشته و قبل از خروج وی از ایران ارتباطش با کومله نیز لو می رود و مرضیه مجبور می شود با وجود داشتن دو فرزند ۱۲ و ۱۶ ساله از ایران خارج گردد. ولی با این حال اداره مهاجرت سوئد دلایل پناهندگی او را رد کرده و مرضیه را با سرنوشت و آینده ای  مبهم مواجه ساخته است.

 

نکته مهمتر این است که مرضیه در طول سه سال گذشته در سوئد به عنوان یک فعال سیاسی در افشای نقض حقوق بشر در ایران فعالیت سیاسی و تشکیلاتی داشته و در اکثرفعالیتهای کومله و اپوزسیون چپ ایرن درسوئد مشارکت علنی و فعالی داشته است. مرضیه مدتی نیز به عنوان گوینده در تلوزیون کومله که برای ایران برنامه پخش می کند فعالیت می کرد و از این نظر نیز برای رژیم ایران  چهره ای شناخته شده محسوب می شود. در رابطه با ارتباط تشکیلاتی مرضیه با کومله در ایران، ۲ نفر از آنهایی که در ایران با مرضیه ارتباط تشکیلاتی داشته اند و اکنون در اردوگاه کومله در خاک عراق بسر می برند در نامه ای به اداره مهاجرت سوئد، ارتباط تشکیلاتی مرضیه را در آن زمان با خود تائید کرده اند و این مدارک هم اکنون نزد مرضیه موجود است.

 

یکی از دلایل اداره مهاجرت برای پاسخ رد به این پرونده بخاطرعدم  ارائه مدارک هویت از جانب مرضیه بوده است. در حالی که مرضیه بعدا شناسنامه خود را به اداره مهاجرت تحویل داده ولی به دلیل اینکه شناسنامه مرضیه پس از تصمیم گیری در مورد پرونده وی بدست آنها رسیده است این اداره نیزاز پذیرفتن آن خود داری کرده است. علاوه بر اینها مرضیه مدارکی را به اداره مهاجرت تسلیم کرده که نشان میدهد همسر وی از مرضیه شاکی بوده و  در این رابطه از وی شکایت کرده است. نکته دیگر این است که مرضیه در سوئد خود را مخفی نکرده بود و بیش از دو ماه بود هفته ای دو بار به پلیس مراجعه می کرده و به آنها امضاء داده است. ولی پس از بازداشت سیروان فروتن مرضیه هم از رفتن به پلیس خوداری کرده است. اما با این حال اداره مهاجرت به دلایل پناهندگی مرضیه اعتنای نکرده است.

از این رو فدراسیون از اداره مهاجرت می خواهد که فعالیت های سیاسی مرضیه را چه در تشکیلات مخفی کومله٬ و چه حضور او در تظاهراتها و  فعالیت های سیاسی – تشکیلاتی وی در سوئد و در تلویزیون و در اعتراضات خیابانی علیه جنایات جمهوری  اسلامی را نادیده نگیرد و از دیپورت وی به ایران اکیدا خوداری نماید. 

 

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی این نامه را جهت اطلاع عموم  به طور علنی منتشر می کند و از همه سازمانها و نهادهای مدافع حقوق پناهندگی می خواهد که برای توقف حکم دیپورت مرضیه کمانگر به ایران با ما همراه شوند و در اعتراضی که روز دوشنبه ساعت ۲ بعداظهر در مقابل اداره مهاجرت دراستکهلم سازماندهی شده است وسعا شرکت نمایند.

هبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی – سوئد

Från: Iranska Flyktingarnas Riksförbund i Sverige

 

Till: Migrationsverket                                                                     ۲۰۱۱-۰۵-۳۰

 

Ärende: Om Marziye Kamangar iransk asylsökande

Ärende nr. 11-240432

 

Härmed skulle vi informera er att polisen i Stockholm har arresterat Marziye Kmangar och hon riskerar att deporteras till Iran. Härmed skulle vi informera Migrationsverket att många iranier från Sverige och även utomlands har kontaktat IFR och visat sin oro över Marziye Kamangars öde redan från första timmarna som hon blev gripen. Denna oro har en mycket riktigt grund, alla de som känner familj och släkten Kamangar, vet hur utsatta de har varit på grund av regimens förföljelse och trakasserier i de senaste 30 åren. Under gångna åren har de förlorat 15 familjemedlemmar i kampen mot islamiska regimen. Det senaste var Frazad Kamangar som avrättades föra året. Marziyes far som heter Mohammad Kamangar och två av hennes farbröder som heter Habibollah och Abdollah Kamangar har också förlorat sina liv i kampen mot islamiska regimen i Iran. Många av släkt och familjen har flyt till olika Europeiska länder och sökt asyl.

 

På grund av hotelse från sin man hade Marziye gömt sig även i Iran. Dessutom har Marziye varit i kontakt med organisationen Komale och kontakten avslöjas för säkerhetspolisen. Sedan blir hon tvungen att fly Iran trotts att hon har två barn på ۱۲ och 16 år. Men migrationsverket har avslagit hennes asylansökan och har satt en oviss och osäker framtid framför henne.

 

Det viktigaste är att Marziye under de senaste 3 åren i Sverige har varit organiserade aktivteter i att avslöja brott mot mänskliga rättigheter i Iran, samt att hon har deltagit i Komale och andra vänster gruppers aktiviteter på ett öppet sätt. Under en tid var Marziye programledare för TV Komale som sänder program för Iran, därför är hon känd för regimen i Iran även på grund av detta. För att bekräfta Marziyes organiserade aktiviteter i Komale, har två av dem som har varit Maziyes kontakter i Komale och nu lever i Komales Lägger i Irakiska Kurdistan, skickat brev till Migrationsverket där de bekräftar Marziyes medlemskap och aktiviteter i Komale. Brevet finns hos Marziye.

 

En av Migrationsverkets motiveringar för avslag till Marziye Kamangar är att hon inte har lyckats presentera identitetshandlingar. Marziye hade skickat sitt personbevis från Iran till Migrationsverket men detta hade inte kommit fram innan avslagsbeslutet, då Migrationsverket vägrade att ta emot personbeviset. Marziye har även lagt fram handlingar som bevisar Marziyes man har klagomål mot henne. En annan viktigt punkt är att Marziye inte har varit gömd för polisen. De senaste två månaderna har hon varannan vecka varit hos polisen och anmält sig. Men efter arrestering av Sirvan Frootan hon blev rädd och slutade med det. Ändå har Migrationsverket inte visat hänsyn till Marziyes asyl ansökan.

 

På grund av ovannämnda anledningar, vill vi i IFR att Migrationsverket tar hänsyn till hennes politiska tillhörighet (Komale) samt hennes aktiviteter i demonstrationer och politiska engagemang i Sverige och även TV programledarskapet och stoppa Marziyes deportation och bevilja henne asyl.

 

Detta är ett öppet brev och vi vill be alla som kämpar för asylsökandes rättigheter att visa sin solidaritet med Marziye och oss för att stoppa hennes deportation till Iran, genom att delta i vår protestaktion framför Migrationsverket nu måndag den 30 Maj kl: 14:00.  

 

Iranska Flyktingarnas Riksförbund i Sverige

Kontaktperson Andishe Alishahi  ۰۷۰۶۷۲۰۵۲۵

 

Ordförande i (IFRS)

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2018 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ