تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 116

بایگانی

دسته‌ها

_
:: دیپورت محمد مهدی ملکی متوقف شد,این ثمره عزم و اراده و همبستگی ماست جمعه, ۲۳ام اردیبهشت, ۱۳۹۰

 

فقط چند ساعت پس از تجمع اعتراضی مقابل اداره مهاجرت در استکهلم برای نجات مهدی ملکی گذشته بود که٬ وکیل پرونده او در تماس با اندیشه علیشاهی یکی از مسولین و فعالین سرشناس فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی٬ اطلاع داد که اداره مهاجرت سوئد٬ موقتا دیپورت مهدی را متوقف کرده است. پرونده او مجددا بررسی خواهد شد.

برای نجات مهدی ملکی شبکه ای از فعالین پناهندگی مدتهاست در تلاشند. ارسال نامه اعتراضی و توضیح جزئیات کیس پناهندگی او به اداره مهاجرت سوئد٬ شکایت به دادگاه اتحادیه اروپا٬ پیگیری پرونده و تماس مداوم با وکیل مهدی بخشی از تلاش برای اثبات حقانیت او بود.

روز چهارشنبه١١ ماه مه در پی انتقال مهدی به بازداشتگاه در استکهلم (منطقه سولنتونا Sollentuna) در اولین اقدام اضطراری٬ فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی تظاهراتی را برای ممانعت از دیپورت مهدی به ایران در مقابل اداره مهاجرت در استکهلم فراخوان داد و تماسهای مکرر با مجامع بین المللی برای توقف حکم دیپورت مهدی شدت یافت. ساعت ١۹ همانروز٬ از کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد بخش اسکاندیناوی و بالکان٬ با مجید حمیدیان از فعالین فدراسیون سوئد و عبدالله اسدی تماس گرفته شد٬ نماینده UNHCR اطلاع داد که نامه های اعتراضی فدراسیون را دریافت کرده و درحال اقدام و تماس با دادگاه اروپا برای متوقف کردن دیپورت مهدی به ایران هستم.

  تماس با مهدی در بازداشتگاه و راهنمایی او برای مقابله با دیپورتش و همزمان بسیج و اطلاع به مردم آزادیخواه از خطوط رادیوهای محلی در استکهلم در جریان بود.

روز پنجشنبه ساعت چهارده٬ تجمع اعتراضی با حضور جمعیت قابل ملاحظه ای از فعالین سیاسی٬ سازمانهای پناهندگی و حضور چشمگیر پناهجویان درمقابل اداره مهاجرت برپا گردید٬ رحیم یزدانپرست و هوشیار سروش درسخنرانی های پرشوری  در دفاع از حقوق پناهندگی مهدی ملکی و علیه تصمیم اداره مهاجرت و قوانین غیر انسانی پناهندگی سخنرانی کردند. سپس تنی چند از دیگر فعالین سیاسی و مدافعین حقوق پناهندگی٬ طی سخنرانی به سیاستها و بی مبالاتی اداره مهاجرت اعتراض کردند. سپس رحیم یزدانپرست و رصول بناوند اسناد و مدارک و نامه های اعتراضی را به مسولین اداره مهاجرت تحویل دادند و تاکید کردند که دیپورت مهدی ملکی هر چه سریعتر باید متوقف گردد. او یکی از فعالین سیاسی و مخالفین شناخته شده علیه جمهوری اسلامی است.

خبر توقف حکم دیپورت مهدی موجی از شادی و شعف در میان پناهجویان و فعالین دفاع از حقوق پناهندگی ایجاد کرد.

هفته گذشته تجمع اعتراضی برای نجات سیروان فروتن و امروز برای نجات مهدی ملکی٬ ثمره همبستگی عمیقی است که ثمره آن پیروزی و نجات جان پناهجویانی است که قرار بود به جهنم جمهوری اسلامی اخراج گردند. طی همین مدت کوتاه همبستگی و عزم و اراده قوی و انساندوستی شورانگیز و عمیق ما جانهای بسیاری را نجات داده است.

فدراسیون سراسری پناهدگان ایرانی یکبار دیگر به همه عزیزانی که این صف انسانیت را تقویت میکنند  درود میفرستد و خسته نباشید میگوید.

 

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی ــ سوئد

١۲ ماه مه ۲۰١١

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2018 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ