تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: تظاهرات نازیست ها روز شنبه ۳۰ سپتامبر ساعت ۱۱ در گوتنبرگ پنجشنبه, ۶ام مهر, ۱۳۹۶

به گزارش پلیس گوتنبرگ سازمان نازیستی جنبش مقاومت شمال از کشورهای شمال اروپا نیرو جمع کرده و قرار است روز شنبه ۳۰ سپتامبر در خیابان های مرکزی شهر گوتنبرگ  دست به راه پیمایی بزنند. پلیس گفته است: برای جلوگیری از هر نوع برخوردی از آمادگی و امکانات لازم برخوردار است. همزمان بسیاری از سازمان های ضد راسیستی و مدافع حقوق خارجیان در مقابل آنها اعلام تظاهرات کرده اند.

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی نیز همه مردم مترقی گوتنبرگ و پناهندگان و مهاجران را به شرکت گسترده در تظاهرات ضد راسیستی روز شنبه دعوت می کند.

بیاییم در صفی متحد و یک پارچه اعلام کنیم گوتنبرگ جای نازیست ها نیست.

محل تجمع:       میدان    Heden

ساعت تجمع:     ۱۰:۳۰ صبح

شروع حرکت:    ساعت  ۱۱

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی – گوتنبرگ

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2018 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ