تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: تحصن و اعتصاب عذای پناهجویان ایرانی در شهر باکو شنبه, ۱۰ام اردیبهشت, ۱۳۹۰

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

تعدادی از پناهجویان ایرانی درشهر باکو دراعتراض به مسکوت ماندن پروسه اعزامشان به یک کشور ثالث اروپایی دست به اعتصاب غذای خشک زده اند. این پناهجویان اکثرا بیش از ده سال است که از طرف کمیساریای عالی سازمان ملل پذیرش شده اند تاکنون بلاتکیف در شهر باکو به سر می برند. تعدادی از این پناهجویان نیاز مبرم به معالجات فوری دارند.

 

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی ضمن پشتیبانی قاطع از خواست بحق این پناهندگان برای انتقال فوری به مکانی امن و کشوری ثالث از این عزیزان می خواهد تا به اعتصاب غذای خود سریعا خاتمه دهند. ما اعتراض این پناهجویان را به همه مراجع ذیربط بین المللی منتقل خواهیم کرد و از  کمیساریای عالی سازمان ملل متحد درامور پناهندگان میخواهیم   تا به تعهدات خود سریعا عمل کند. این سازمان مسئولتمامی عواقب این تحصن و فشارهای جسمی و روحی به پناهجویان٬ خانواده های آنان و از همه مهمتر کودکان آنان است.
فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

۲۸ اکتبر ۲۰۱۱

 

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ