تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: عبدالله اسدی – تشکر از همدردی همه عزیزان جمعه, ۱۱ام دی, ۱۳۹۴

 

از هفته گذشته که خبر حادثه جانگدازی که منجر به مرگ هر چهار عضو یک خانواده پناهجو،عزیان هیبت فیضی،گلنار اسدی و دو دختر ۲۰ ساله و دو ماه آنها شد هزاران نفر از شهرههای مریوان و سنندج و مانطق کلاترزان تا کردستان عراق و خارج از ایران از شنیدن این خبر بسیار متاسف و متاثر شدند و موجی از همدردی و همبستگی با خانواده و بستگان آنها به راه افتاد.

شهر مریوان که محل زندگی آنها بود در چند روز گذشته شاهد حضور کم سابقه مردمانی بود که ازشهرهای مریوان و سنندج و مناطق کلاترزان برای همدردی با خانواده و بستگان این عزیزان رفتند و با اعلام همدردی و تاسف عمیقشان از چنین حادثه ای خود را در غم و اندوه آنها شریک کردند.

این هم دردی از طریق تلفن و ایمیل و فیس بوک و برخی از سایت ها و رسانه های دیگر تا این لحظه با من و خانواده و دیگر بستگان آنها ادامه داشته است.

بدینوسیله از همه عزیزانی که در این چند روز و در این لحظات سخت در کنار خانواده و بستگان و در کنار من بودند تشکر و قدرانی می کنم و شرایطی را آرزو می کنم که در آن هیچ انسانی برای حفظ جان و دست رسی به یک زندگی بهتر مجبور به چنین ریسکی در زندگی خود نشود.

۲۹ دسامبر ۲۰۱۵

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ