تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 116

بایگانی

دسته‌ها

_
:: گزارشی از برگزاری جلسه در مورد راسیسم در شهر مالمو – فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی واحد مالمو سه شنبه, ۱۴ام مهر, ۱۳۹۴

روز  شنبه سوم اکتبر جلسه ای در باره  راسیسم  و دلایل رشد حزب راسیستی دمکراتهای سوئد در شهر مالمو برگزار شد. این جلسه به دعوت انجمن همبستگی ایران و سوئد، فدراسیون سراسری پناهندگی – واحد مالمو و انجمن ایران و سوئد برگزار شد. در پانل بحث حسن صالحی، طهمورث یاسمی و بابک رحیمی از فعالین سیاسی و اجتماعی شهر مالمو شرکت داشتند. فاضل نادری مجری و مبتکر این برنامه بود. سخنرانان این جلسه ابتدا هر یک به تشریح نقطه نظرات خود در مورد راسیسم و زمینه های رشد آن در جامعه پرداختند  و سپس شرکت کنندگان در جلسه نیز امکان یافتند نظرات و سئوالات خود را مطرح کنند.

در این جلسه همه اتفاق نظر داشتند که مبارزه با راسیسم باید با همکاری همه سازمانها و احزاب مخالف راسیسم با قدرت در جامعه به پیش برود، با قوانین تبعییض آمیز که منجر به نهادینه شدن راسیسم می شود، مقابله گردد، علیه نابرابری اجتماعی  مبارزه شود و با تبلیغات نژادپرستانه  راسیستها و نازیستها  که مهاجرین و پناهندگان را عامل همه نابسامانیها در جامعه معرفی می کنند با توصیح دلایل واقعی وجود بیکاری و دیگر مشکلات اجتماعی مقابله شود.

این سه انجمن متعهد شدند که در این خصوص با یکدیگر همکاری داشته باشند و همچنین جلسات دیگری در موارد مشابه بطور مشترک و با شرکت عموم برگزار کنند.

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی واحد مالمو

 

m1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m2

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2018 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ