تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: گزارشی از برگزاری تظاهرات در حمایت از پناهجویان در شهر مالمو یکشنبه, ۲۲ام شهریور, ۱۳۹۴


روز یکشنبه ۱۳سپتامبر در شهر مالمو تظاهرات با شکوهی با شرکت حدود چهار هزار نفر در حمایت از پناهجویان برگزار شد. انسانیت و انساندوستی در میان جمعیت حاضر در میدان بزرگ شهر مالمو موج می زد. کودکان نیز با نقاشی های خود به محل تظاهرات آمده بودند تا به پناهجویان دردمند بگویند: خوش آمدید!

در این تظاهرات چند سخنرانی ایراد شد که بسیار رادیکال و چپ بود و مورد تشویق فراوان حاضرین قرار گرفت. یکی از سخنرانان از جانب Refugee Air بود. گروهی از انسان های داوطلب که می خواهند پناهجویان را از طریق هواپیما به کشورهای اروپایی بیاورند تا از مرگ و میر آنها در مسیر راههای سخت و خطرناک جلوگیری کنند. طبق قوانین موجود، خطوط هواپیمایی می توانند با تشخیص خود کسانی را که به طور قطع نیاز به حمایت دارند بعنوان پناهنده به کشور دیگر ببرند. ولی از ترس اینکه مبادا بدلیل تشخیص نادرست متحمل پرداخت جریمه های سنگین شوند از انجام این کار سر باز می زنند. این گروه می خواهند با مراجعه به قرارگاههای پناهندگان در کشورهای همجوار زمینه انتقال آنها به کشورهای اروپایی را از طریق هوا فراهم کنند.

یکی دیگر از سخنرانان به دلایل فرار پناهجویان اشاره کرد و به طور مشخص به جنایات پیشگی داعش و خرید و فروش زنان و کودکان در مناطق تحت حاکمیت آنها پرداخت. سحنران دیگری از ریاکاری دولت سوئد حرف زد و گفت که دولت و سخنگویانش از یکسو از همبستگی اروپا با پناهجویان حرف می زند و از طرف دیگر مرزها را به روی پناهندگان می بندند و خواهان به اجرا گذاشتن قوانین محدود کننده دوبلین می شوند. یکی دیگر از این حرف زد که سوئد سومین کشور صادر کننده سلاح در جهان است و تولید سلاح و جنگ، صلح و آرامش بهمراه نمی آورد. این سخنران سیاست خارجی مبتنی بر منافع سودپرستانه را یکی از عوامل دخیل در ایجاد این فاجعه انسانی قلمداد کرد.

تقریبا همه سخنرانان حمایت انسانی شهروندان مالمو از پناهندگان را ستودند و از همه سازماندهندگان و بویژه جوانان بخاطر کار بزرگشان در کمک رسانی به پناهجویان قدردانی کردند.

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در شهر مالمو نیز با پلاکادرها و شعارهایی در این تظاهرات مشارکت فعال داشت.
حسن صالحی

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ