تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 116

بایگانی

دسته‌ها

_
:: فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی برگزار میکند: دبات در رابطه با مسائل پناهندگی یکشنبه, ۱۳ام اردیبهشت, ۱۳۹۴

با شرکت نمایندگان احزاب مختلف پارلمان سوئد،

نماینده اداره مهاجرت، نمایندگان امنستی و فار

و همچنین با شرکت آنیتا دوراسیو چهره سرشناس عرصه پناهند گی

و حقوقدان ایرانی آنوتا خونگهامن

 

زمان:

زمان: چهارشنبه ۶ مه ساعت ۱۸

مکان: مدبوریارپلاتسنMedborgarplatsen ،مدبوریارهوست Medborgarhuset طبقه چهارم

 

 

 

تلفن های تماس:

 

 

سارا نخعی:   ۰۷۰۷۱۷۵۵۴۲

 

۰۷۰۶۷۲۰۵۲۵ اندیشه علیشاهی:

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2018 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ