تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 116

بایگانی

دسته‌ها

_
:: نامه فدراسیون به اداره مهاجرت در مورد بازداشت مسعود صالحی / همراه با ترجمه سوئدی یکشنبه, ۲۶ام بهمن, ۱۳۹۳

به اداره مهاجرت سوئد

موضوع: پرونده Masoud salehi

Mahrokh Firuzeh ماهرخ            

پارمین               Parmin

Betckning:     ………….

تصمیم اداره مهاجرت مبنی بر نگهداشتن مسعود صالحی در بازداشتگاه این اداره، نگرانی زیادی را در میان پناهجویان دامن زده است. مسعود صالحی پناهجوی ایرانی روز سه شنبه سوم فوریه، تنها سه روز قبل از پایان ۶ ماه از اعتبار ویزای ایتالیا، به همراه خانواده اش از اداره مهاجرت سوئد درخواست پناهندگی کرده بود. اداره مهاجرت سوئد تنها بدلیل این سه روز، رسیدگی به پرونده مسعود را متوقف کرد و کارمندان این اداره هنگام اعلام تصمیم منفی به درخواست پناهندگی آنها مسعود را ازهمسر و دخترش جدا و بازداشت کردند.

 

رفتار اداره مهاجرت با مسعود صالحی تجربه تلخی است تا از این بعد پناهجویانی که موقعیت مشابه ای پیدا می کنند از شرکت در چنین جلساتی خودداری نمایند و به زندگی مخفی پناه ببرند. در حالیکه مسعود نه فراری بود و نه کار خلافی انجام داده بود.اینکه مسعود ۶ ماه در سوئد به طور غیرقانونی زندگی کرده است نمی تواند توجیهی برای بازداشت وی تلقی شود. مسعود تا زمان بازداشتش توسط کارمندان اداره مهاجرت خلاف مقررات و قوانین سوئد در برخورد به پناهجویانی که تابع مقررات دابلین قرار می گیرند، عمل نکرده بود. برای مثال، مسعود و همسر و فرزندش در همان روز اول معرفی مدارک سفرشان را در اختیار اداره مهاجرت قرار داده بودند. در طول این مدت با اینکه اداره مهاجرت به آنها اعلام کرده بود ممکن است به ایتالیا بازگردانده شوند به جایی فرار نکردند و به زندگی مخفی پناه نبردند، به نامه های اداره مهاجرت پاسخ مثبت دادند و درجلسات این اداره شرکت می کردند.

 

اینها همه نشان دهنده همکاری مسعود و خانواده اش با اداره مهاجرت بوده است.اینکه مسعود به اداره مهاجرت گفته است که نمی خواهد به ایتالیا برگردد دلیل ناآشنایی برای اداره مهاجرت سوئد نیست. شرایط برای زندگی پناهجویان بویژه کودکان در کمپ های پناهندگی ایتالیا غیرقابل تحمل شده است به همین دلیل بسیاری از پناهجویان که از دیگر کشورهای اروپایی به ایتالیا بازگردانده می شوند دوباره به همان کشور بازمی گردند.

مسعود و ماهرخ دارای یک کودک ۴ ساله هستند به همین دلیل از بازگشت به ایتالیا وحشت دارند. به علاوه ماهرخ فیروزه همسر مسعود باردار است و درشرایط روحی نامناسبی بسر می برد. پارمین دختر ۴ ساله آنها نیز از روزی که پدرش را بازداشت کرده اند حالت عصبی پیدا کرده و مدام از مادرش می پرسد چرا پدرش را در آنجا نگاه داشته اند؟ پارمین شب های جمعه به همراه پدر و مادرش به دفتر فدراسیون میامد و همیشه شاد و سرحال بود اما از روزی که پدرش را بازداشت کرده اند در حال بغض و بی تابی قرار گرفته است.

 

دادگاه اروپا درماه نوامبر ۲۰۱۳ از کشورهای عضو این اتحادیه خواسته بود از بازگرداندن خانواده های دارای کودک به دیگر کشورهای عضو این اتحادیه که با پناهجویان رفتار تحقیرآمیز و همراه با تبعیض دارند خودداری نمایند. تصور نمی رود اداره مهاجرت سوئد از صدور چنین حکمی بی خبر باشد. “رفتار تحقیر آمیز و تبعیض علیه پناهجویان بدلیل عدم برخورداری از امکانات و خدمات درمانی،عدم دریافت کمک هزینه،بررسی غیرعادلانه پرونده ها و عدم دسترسی به مترجم و مشاوره حقوقی و بسیاری مسایل دیگر از بازگشت به ایتالیا خودداری می کنند.کشور آلمان بر مبنای همین حکم در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۴ دیپورت خانواده های دارای کودک را به ایتالیا متوقف کرد.”

 

اداره مهاجرت سوئد می بایست برای مسعود وماهرخ و پارمین برمبنای همین حکم پرونده پناهندگی تشکیل می داد، نه اینکه در جلسه و در حضور همسر و فرزندش او را بازداشت کند. مگر تابحال این طور نبوده که به پرونده افرادی که پس ازگذشت ۶ ماه از اعتبار ویزایشان درخواست پناهندگی کرده اند، رسیدگی و برای آنها تشکیل پرونده شده است؟اعتراض فدراسیون به چنین تصمیمی در مورد مسعود است و از اداره مهاجرت میخواهیم به بازداشت مسعود صالحی پایان دهد و اجازه بدهد به همسر و فرزندش ملحق گردد و به درخواست پناهندگی آنها در سوئد رسیدگی شود.

 

با احترام

عبدالله اسدی

دبیر همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

۱۵ فوریه۲۰۱۵

 

///////////////////////////////////////////////////

 

Till: Migrationsverket       Göteborg                                                       ۲۰۱۵-۰۲-۱۵

Om: Masoud Salehi, Mahrokh Firuzeh, Parmin

Offentligt biträde: Payam Hatami

Beteckning: 50162145

Det har blivit väldigt bekymmer bland asylsökande när Migrationsverket bestämde att behålla Masoud Salehi på häktet. Masoud, en iransk asylsökande, hade sökt asyl, tillsammans med familjen, den tredje februari 2015, då hade de 3 dagar kvar av sina italienska visum. Migrationsverket stoppade granskningen av hans fall pgv dessa tre dagarna. Migrationsverkets tjänstemän separerade Masoud av familjen och satte honom i förvar, när de meddelade honom avslaget.

En sådan behandling av Masoud är en bitter erfarenhet och orsakar att andra asylsökande med liknade fall undviker sådana möten och istället väljer att leva underjordiskt liv. Masoud hade inte rymt och var ingen brottsling. Att han hade bott i Sverige utan att ha svenskt visum kan inte orsakas att han blir gripen. Masoud och hans fru och barn hade lämnat sina dokument om sin resa genom Italien till Sverige från första dagen. De var närvarande i alla möten och svarade till alla brev trotts att Migrationsverket hade meddelat dem att de möjligtvis ska utvisas till Italien.

Dessa visar att Masoud och familjen samarbetade med Migrationsverket. Han anvisade från början dåliga, svåra och oacceptabla situationen i Italiens flyktingläger, särskild för barn. Migrationsverket är väll informerad av situationen i Italien som orsakar att många utvisade asylsökande till Italien stannar inte i landet och kommer tillbaka till det tredje landet i Europa.

Masoud och Mahrokh Firouzeh har ett fyraårigt barn, Parmin, och detta orsakade att de är rädda att bli utvisade till Italien. Nu är Mahrokh havande (med barn) och har en olämplig och farlig situation. Hennes fyraåriga dotter har blivit psykisk sjuk på grund av pappas gripande. De brukade komma till föreningen (IFRS) på fredagskvällar. Hon, dottern, var alltid glad och lycklig. Men efter pappas gripande är hon rastlös, ledsen och nedstämd.

EU:s domstol hade rekommenderat 2013 alla europeiska länder att inte utvisa familjer med barn till de länder som inte kan ta hand om barn på ett bra och rättvist sätt. Vi tror att Migrationsverket vet mycket väl om denna rekommendation. En stor del av asylsökande vägrar att åka tillbaka till Italien pga diskriminering, förnedring, avsaknad av hälsovård, tolk, advokat, finansiell hjälp och dylikt. Migrationsverket i Tyskland slutade utvisningen av alla barnfamiljer till Italien den 29 november 2014.

Migrationsverket borde ta hänsyn till dessa fakta och skulle ha granskat familjens fall enligt denna rekommendation. Istället har man arresterat mannen som en brottsling framför barnets ögon. Skulle inte Migrationsverket upprätta ett fall för de som har begärt asyl efter att de hade fått visum sex månader tidigare?

Vi ber därför Migrationsverket att sluta Masouds förvar, tillåta honom vara tillsammans med familjen och granska deras asylfall.

Med vänlig hälsning

Abdollah Asadi

Ordförande: för (IFRS)

 

 

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2018 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ