تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 116

بایگانی

دسته‌ها

_
:: جهت اطلاع مراجعه کنندگان به فدراسیون جمعه, ۱۷ام دی, ۱۳۸۹

 Leila_T_G

بدینوسیله به اطلاع می رسانیم که از این تاریخ تا زمان برگزاری کنفرانس سالیانه

 مسئولیت فدراسیون در گوتنبرگ سوئد به  لیلا طاقت فرسافرد واگزار می شود.

 برای لیلا عزیز در پیشبرد اهداف انسانی فدراسیون آرزوی موفقیت می کنیم.

 

E-mail  Leila_fard2007@yahoo.com

Tel:0739234582 

 

همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی – واحد گوتنبرگ

۵ ژانویه

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2018 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ