تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: بیانیه ائتلاف برای کمک به پناهجویان ایرانی پنجشنبه, ۲۵ام آذر, ۱۳۸۹

ائتلاف برای حمایت از پناهجویان از کمیساریای عالی‌ پناهندگی سازمان ملل میخواهد  نقض حقوق پناهجویان ایرانی و سایر پناهجویان در ترکیه را متوقف کند.

پناهجویان ایرانی و غیر ایرانی همچنان از نقض مداوم اساسی‌‌ترین حقوق انسانی‌ خود توسط این سازمان و دولت ترکیه رنج میبرند

ائتلاف برای حمایت از پناهجویان با هدف عاجل “پریما فاچی” برای تمام پناهجویان ایرانی و همچنین توقف پایمال شدن حقوق همه پناهجویان صرف نظر از ملیتشان تشکیل شده است.

 

فیلادلفیا، پنسیلوانیا، ششم دسامبر سال ۲۰۱۰. سالهاست که ایرانیان بمنظور گریز از پیگرد و سکوب وحشیانه از ایران خارج شده و از راه مرز ترکیه به این کشور پناه میاورند. پس از رویدادهای انتخابات سال ۲۰۰۹، و متعاقب سرکوبی مخالفن، موج تازه‌ای از پناهجویان وارد ترکیه شده‌اند. اینان هم قربانیان سرکوب فعالین سیاسی، قربانیان زندان، شکنجه و تجاوز هستند.

 

 طبق قوانین بین المللی این پناهجویان واجد حق پناهندگی، امنیت، و عدم عودت اجباری هستند. علیرغم این،حقوق این پناهجوین بطور سیستماتیک توسط کمیساریای عالی‌ پناهندگان و دولت ترکیه نقض میشود. رسیدگی به درخواست نامه‌های پناهندگی روندی بسیار طولانی دارد، شرایط زیستی پناهجویان غیر انسانی‌ و غیر قابل تحمل است و این پناهجوین در معرض بدرفتاری و خشونت پلیس ترکیه  و همچنین عوامل و مزدوران جمهوری اسلامی قرار دارند.

 

در موارد بسیاری کمیساریای عالی‌ بدون ارائه هیچ دلیلی‌ از ثبت رسمی‌ اسامی این پناهجویان و تشکیل پرونده برای آنها خود داری کرده است.

 

در پاسخ به این شرایط ما، گروهی از سازمانها و تشکلهای مدافع حقوق پناهندگی ضمن تشکیل ائتلافی برای حمایت از پناهجویان در همکاری با گروه‌هایی‌ از پناهجویان ایرانی در ترکیه تلاش خواهیم کرد که حقوق پناهندگی پناهجویان ایرانی و غیر ایرانی در ترکیه بطور کامل به رسمیت شناخته شده و اعمال گردد. ائتلاف تلاش خواهد کرد که با بسیج افکار عمومی‌، و جلب توجه جهانیان  به عملکردهای غیر اصولی کمیساریای عالی‌ پناهندگی سازمان ملل و دولت و پلیس ترکیه، با در دستور گزاردن فوری اقدامات و آکسیونهائی در داخل و خارج از ترکیه، کمیساریای عالی‌ و دولت ترکیه را موظف به اعمال وظایف قانونی و رعایت حقوق پناهجویان نماید.

 

سازمانهای تشکیل دهنده ائتلاف برای حمایت از پناهجویان در بدو تشکیل عبارتند از

 

همبستگی، فدراسیون سراسری‌ پناهندگان ایرانی

شبکه اکسیون پناهندگان ایران

د‌ی ایرانیان رفیوجی نتوورک

میشن فری ایران،

و تیی دی سی‌ ا یو .

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ