تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: حرکت در مسیر براندازی حکومت اسلامی در ۱۶آذر پنجشنبه, ۲۷ام آبان, ۱۳۸۹

 leila2_100_x_134

۱۶ آذر روز اعتراض همگانی بر علیه جمهوری اسلامیست. ۵۰ سال است که آزادیخواهان ایرانی چه در داخل و خارج آنرا گرامی میدارند. ما خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی از جمله دانشجویان در بند هستیم، در این روز نفر نفر، گروه گروه، دسته دسته، به خیابانها می آییم و فریاد می زنیم جمهوری اسلامی باید گورش را گم کند، فریاد میزنیم جمهوری اسلامی باید سرنگون شود، فریاد میزنیم خواهان آزادی بی قید و شرط زنان ، برابری، رفاه، بر چیده شدن نیروهای بسیجی و مقاومت از محیط دانشگاهها، جدایی مذهب از دولت و از نهادها برای همگان هستیم.

۱۶ آذر روز برچیده شدن این نظام است. با مشتهای گره زده به خیابانها آمده و اجازه سر بلند کردن به نیروهای رژیم را نخواهیم داد.

مساله ما فقط به کسانی که به سمت مردم شلیک کردند، زندانی کردند، تجاوز کردند و دستشان را به خون مردم آلوده کردن نیست، مساله ما  نابودی نظام جمهوری اسلامی است؛ ما خواهان براندازی پایۀ مذهب از تمامی شعونات زندگی مردم هستیم؛ مادانشجویان خواهان ترمیم جناح حکومت اسلامی و ترمیم قانون اساسی  نیستیم، ما خواهان براندازی کلیت جمهوری اسلامی هستیم.

دراین روزها باید شعارها و مطالبات و فریادهامان به آسمان در ایران بلند شود . ۱۶آذر روز حیاتی در تاریخ رژیم جمهوری اسلامی مانند ۲۲ بهمن است و نیروهای جناح حاکم نمی توانند مانع حضور گستردۀ مردم در صحنه باشند.

اینروز روز شکست سیاست جناح حاکم جمهوری اسلامی است در این روز مردم با گامهای موثر در کمین سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. رژیم حاکم با مقاومتهاش نمی تونه مردم و به عقب برونه و خانه نشین کند. اینروز  روزی بزرگ بر علیه جمهوری اسلامی؛ روز نشان دهنده ناتوانی جریانات سبز حکومتی است و مردم نشان دادند که میتوانند رژیم را در زمین خودش به عقب بکشانند و به مقابله بپردازند، و ما اعلام میداریم تنها نظامی که می تواند یک زندگی سوسیالیستی، یک جمهوری سوسیالیستی و یک حکومت کارگری را بنا سازد حزب کمونیست کارگری ایران میباشد. پاینده باد ایران و ایرانی .

لیلاطاقت فرسافرد

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ